UPPFÖLJNING FRÅN SOMMARLUNCHEN 12 JUNI PÅ SCANDIC KLARA, HÖTORGET!

Ta del av information och erbjudanden från ett fullsatt lunchseminarium på Scandic Klara, Hötorget med Zenergy AB, Frill Holding AB och Amnode AB! 

Lunchseminariet arrangerades i samverkan med GCF (Göteborg Corporate Finance) & modererades av Peter Malmström. Ta del av information och erbjudanden nedan samt vår utbildning i ”bättre affärer med hjälp av teknisk analys” som arrangeras av Aktiespararna i Stockholm City (sthlm vasa) som också var värd för seminariet.

Zenergy AB

Senaste 12 månaderna har varit omvälvande för Zenergy där de tecknat flera viktiga avtal, bland annat ett ramavtal med K-fastigheter med ett villkorat beställningsåtagande om 700 MSEK över fem år baserat på godkänt pilotprojekt.

Zenergy har tagit ett strategiskt viktigt beslut att intensifiera och införliva projektutveckling i egen regi för att äga värdekedjan från början till slut.

Strategin innebär att Zenergy i framtiden inte enbart kan erbjuda marknaden attraktiva bostäder utan även fullt färdiga flerfamiljshus och skolor.

Nu genomför Zenergy en företrädesemission om totalt 48,8 MSEK. Emissionslikviden ska användas till att möjliggöra bolaget nya strategi.

TecknaOnline (MobiltBankID)

Zenergy Teaser

Zenergy Prospekt

Zenergy Anmälningssedel

Läs också om det långsiktiga forskningsprojektet med Chalmers Tekniska Högskola vilket innebär potential att bygga på höjden kostnadseffektivt och miljövänligt. SVD Näringsliv

Frill Holding AB

Frill Holding ABs fokus är utveckling av innovativa och hälsosamma livsmedel inom fryssegmentet.

Efter flera år av forskning och innovation har Frill skapat en unik teknologiplattform med ett brett användningsområde.

Bolaget växer snabbt och antalet butiker som säljer Frills The Frozen Smoothie har vuxit från 283 st till 590 st bara under första kvartalet 2018, fördelat över Sverige, Storbritannien och USA.

Bolaget har även förvärvat det svenska start-up-bolaget Add som är en framgångsrik producent av proteinglass.

Nu genomför Frill en riktad spridningsemission inför den planerade listningen på First North. Likviden ska användas till att stärka Frill som ett multinationellt varumärke, utveckla nya smaker samt bedriva intensifierad bearbetning av såväl befintliga som nya marknader.

TecknaOnline (MobiltBankID)

Frill Holding Teaser

Frill Holding Memorandum

Frill Holding anmälningssedel

Amnode AB

Amnodes mål är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till Verkstadsindustrin.

Bolaget erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.

Amnode genomför nu en emission för att säkra tillgången till nödvändigt investerings- och rörelsekapital för att klara den planerade expansionen med ökad lönsamhet och att nå sitt kommunicerade mål 2019: 100 MSEK omsättning med en EBITDA-marginal på minst 12 %.

TecknaOnline (MobiltBankID)

Amnode Teaser

Amnode IM

Amnode Anmälningssedel

Bättre affärer med hjälp av Teknisk Analys

Allt du behöver veta för att komma igång med teknisk analys, samt genomgång av Aktiespararnas datorprogram ”Hitta kursvinnare” för tillämpning. Både Teori & Praktik med börsproffset och tradingcoachen Anders Haglund!

Anmälan