Inbjudan till lunchseminarium 12 juni på Scandic Klara, Hötorget!

Välkommen på investeringslunch i Stockholm med Zenergy AB, Frill Holding AB och Amnode AB.

Vi bjuder på lunch & föreläsningar! 

Kl. 10.30-13.00 (matbiljett delas ut vid ankomst) Begränsat antal platser, registrera dig nedan!

Den 12 juni berättar nyemissionsaktuella Zenergy AB:s VD Olle Magnusson om bolaget, dess framtidsplaner samt om bolagets företrädesemission. Dessutom presenteras Frill Holding AB, vars fokus är utveckling av innovativa och hälsosamma livsmedel inom fryssegmentet, som gör en riktad spridningsemission inför den planerade listningen på First North. Träffa också Amnode AB som nu genomför en emission.

Följande bolag presenteras

Zenergy AB

Senaste 12 månaderna har varit omvälvande för Zenergy där de tecknat flera viktiga avtal, bland annat ett ramavtal med K-fastigheter med ett villkorat beställningsåtagande om 700 MSEK över fem år baserat på godkänt pilotprojekt.

Zenergy har tagit ett strategiskt viktigt beslut att intensifiera och införliva projektutveckling i egen regi för att äga värdekedjan från början till slut.

Strategin innebär att Zenergy i framtiden inte enbart kan erbjuda marknaden attraktiva bostäder utan även fullt färdiga flerfamiljshus och skolor.

Nu genomför Zenergy en företrädesemission om totalt 48,8 MSEK. Emissionslikviden ska användas till att möjliggöra bolaget nya strategi.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesemission av aktier.​

Teckningstid 4 juni – 18 juni 2018

Teckningskurs 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Villkor företräde 1:1 en befintlig aktie ger rätt att teckna 1 ny aktie

Antal befintliga aktier 32 509 477 st.

Totalt emissionsbelopp Ca 48,8 MSEK

Garanti och teckningsförbindelser Ca 55,5% (Garantiåtaganden 25 MSEK + 2,1 MSEK teckningsförbindelser)

Handelsplats Spotlight

Bolagsvärde 48,8 MSEK

Frill Holding AB

Frill Holding ABs fokus är utveckling av innovativa och hälsosamma livsmedel inom fryssegmentet.

Efter flera år av forskning och innovation har Frill skapat en unik teknologiplattform med ett brett användningsområde.

Bolaget växer snabbt och antalet butiker som säljer Frills The Frozen Smoothie har vuxit från 283 st till 590 st bara under första kvartalet 2018, fördelat över Sverige, Storbritannien och USA.

Bolaget har även förvärvat det svenska start-up-bolaget Add som är en framgångsrik producent av proteinglass.

Nu genomför Frill en riktad spridningsemission inför den planerade listningen på First North. Likviden ska användas till att stärka Frill som ett multinationellt varumärke, utveckla nya smaker samt bedriva intensifierad bearbetning av såväl befintliga som nya marknader.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 31 maj – 14 juni, 2018

Bolagsvärde före emission: Ca 104 MSEK

Teckningskurs: 5 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 20 MSEK

Minsta teckningspost: 1000 aktier (5000 SEK)

Villkor: Emissionen riktar sig till allmänheten

 

Amnode AB

Amnodes mål är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till Verkstadsindustrin.

Bolaget erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.

Amnode genomför nu en emission för att säkra tillgången till nödvändigt investerings- och rörelsekapital för att klara den planerade expansionen med ökad lönsamhet och att nå sitt kommunicerade mål 2019: 100 MSEK omsättning med en EBITDA-marginal på minst 12 %.

Aktiens kortnamn: Amnode B

Teckningstid: 5 juni – 19 juni 2018

Teckningskurs: 0,05 SEK per aktie (teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 24 % jämfört med stängningskursen den 23 maj 2018). Courtage utgår ej

Antal befintliga aktier: 174 447 704

Nyemitterade aktier: 139 558 163 nya aktier

Emissionsbelopp: Ca 7 MSEK

Pre-money värdering: Ca 8,7 MSEK

Handel med teckningsrätter av serie B: 5 juni – 15 juni 2018

Teckningsförbindelser från huvudägare, styrelse, ledning och övriga aktieägare: Ca 2,04 MSEK (ca 30 % av Företrädesemissionen)

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 46 procent.