Investerarmötet

Investerarmötet är ett led i våra återkommande kvälls & lunchseminarium, då fler bolag är intresserade av att träffa aktiesparare & investerare genom en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med Investerarmötet är att ge dig som investerare & aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

The Financial Capital of Scandinavia. Forum för Aktiesparare & Finansiella Proffs