UPPFÖLJNING FRÅN INVESTERARMÖTET 25 SEPTEMBER PÅ SCANDIC KLARA, HÖTORGET!

Ta del av erbjudande och information från de två bolagen som presenterades.

Ziccum AB (publ)

Genomför noteringsemission inför planerad notering vid Spotlight.

Se presentationen från 25 september

Kort om bolaget

Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade och unika teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öppna nya marknader, skapa nya produkter och nya patent. Intäkter genereras från försäljning av licenser till läkemedelsbolag när ett utvecklingsprojekt når definierade milstolpar och i form av löpande royalty-betalningar när läkemedlet säljs i den nya beredningsformen.

För mer information om bolaget vänligen besök www.ziccum.com/investors

Varför investera i Ziccum:

  • Vi kan hjälpa till att säkerställa att alla världens barn har chans att få ett bättre vaccinationsskydd.
  • Vi vänder oss mot en mycket stor och växande marknad med ömtåliga biologiska läkemedel.
  • Vi är det enda bolaget i världen som kan göra så att ömtåligt, blir robust
  • Vi kan ta patent på dessa processer som ger ett långvarigt exklusivt skydd.
  • Vår affärsmodell är väl beprövad inom industrin.
  • Vi menar på att Ziccum är attraktivt värderat i denna IPO.

Göran Conradson, VD  Ziccum AB Scheelevägen 15223 70 LUND Swedenmobile: +46 709 61 55 99

E-mail conradson@ziccum.com Webadress:  www.ziccum.com

Länk nedan till teckningssedeln

Anmäl dig också till en fördjupad presentation hos spelbolaget Happy L-Lord AB för att delta i en sista såddfinansierungsrunda till pre-money 62,7 MSEK. Måndagen den 1a oktober, 18:00-19:30 eller Torsdag den 4e oktober, 18:00-19:30.

Anmälan: Anmäl dig till någon av dagarna som passar bäst för dig till VD Christopher Kingdon genom att maila till chris@happylandlord.se. Mötena hålls på deras kontor på Brännkyrkagatan 71 i Stockholm. Bifogat nedan presentation och teckningssedel. För att delta i nyemissionen fyll i, signera och scanna teckningssedel och maila till chris@happylandlord.se. Minsta antal aktier är 500. Aktiepris är 55 SEK/st.”

SIGNUP SHEET Happy L-Lord AB Dec 2018

Happy L-Lord AB Adventure Box PM2-compressed (1)

Se presentationen från 25 september