Europas första cannabisbolag på börsen noteras i Sverige! INBJUDAN TILL INVESTERARMÖTET 2 OKTOBER.

Inbjudan till Investerarmötet med Stenocare A/S, det första bolaget inom medicinsk cannabis att noteras i Europa! 

Cannabisbolaget Stenocare ska noteras på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget). Noteringen uppges vara den första av ett cannabisbolag i hela Europa.

Den 2 oktober 2018, 17.45-19.30 arrangerar vi Investerarmötet tillsammans med Sedermera Fondkommission på Scandic Klara, Hötorget i Stockholm.

Vi bjuder på något att äta och dricka! Begränsat antal platser, så först till kvarn.

 

OM STENOCARE

Stenocare är ett danskt bolag som säljer medicinska cannabisoljor i landet. Vid årsskiftet inledde Danmark ett fyraårigt försök där samtliga danska läkare får lov att skriva ut recept på medicinsk cannabis. Stenocares cannabis importeras för tillfället från Kanada. Målet med noteringen och nyemissionen är bland annat att bygga en egen produktionsanläggning för odling och tillverkning av cannabis.

I samband med STENOCARE A/S nyemission och planerade notering på Spotlight Stock Market kommer bolaget att informera om verksamheten och kommande framtidsplaner på Investerarmötet i Stockholm.

STENOCARE A/S är unikt positionerat för att bli en marknadsledande aktör inom medicinsk cannabis i Danmark och en betydande leverantör i Europa. STENOCARE är den första aktören att ha påbörjat försäljning av importerade medicinska cannabisoljor i Danmark. Bolaget genomför nu en nyemission i syfte att finansiera uppbyggnad av en produktionsanläggning för odling och tillverkning av egna medicinska cannabisprodukter.

Planerad nyemission och notering på Spotlight Stock Market

Tillsammans med Sedermera Fondkommission genomför bolaget nu en nyemission om högst cirka 18,6 MDKK inför planerad notering på Spotlight. Teckningstiden inleds den 24 september och avslutas den 9 oktober 2018. Mer information finns tillgänglig i det memorandum som publicerats på bolagets, Sedermera Fondkommissions, Gemstone Capitals och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras på ovanstående hemsidor när teckningstiden inleds. För mer information om STENOCARE, vänligen besök bolagets hemsida: www.stenocare.com.