Uppföljning & analyser från investerarmötet 27 augusti. Köpa eller sälja?

Vi inledde hösten med Investerarmötet 27 augusti på Hotell Anglais, Stureplan med en mix av bolag inom hälsa & energilösningar. Medverkade gjorde också nyhetsbyrån Finwire, som modererade och ställde aktuella frågor till bolagen. Börsproffset & tradingcoachen Anders Haglund gjorde en övergripande analys av börsläget-Köpa eller Sälja? Följande bolag presenterades: Epiluvac AB (onoterat), Gullberg & Jansson AB (publ), RhoVac AB (publ), Minesto AB (publ)

Epiluvac – grundpelare för den ”Elektriska Revolutionen”

Hela världen genomgår just nu en transformering inom elektrisk teknik. (Ta del av deras presentation från Investerarmötet ovan film.) Epiluvac påbörjade under sommaren en mindre företrädesemission på 3 MSEK som nu är öppen för andra investerare. Förmiddagen torsdagen den 5 september kommer bolagets VD vara tillgänglig för frågor. Platsen kommer vara densamma som i tisdags 27 augusti (Scandic Anglais) och vi börjar kl 10. Anmälan till  presentationen maila till: info@epiluvac.com

Gullberg & Jansson AB (publ)

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med huvudkontor i Helsingborg. Vi är marknadsledande på pooltak och poolvärmepumpar i Norden som säljs under eget varumärke. Gullberg & Jansson AB marknadsför och säljer även andra miljösmarta poolprodukter från välkända Europeiska tillverkare. För mer information

RhoVac AB (publ)

RhoVac AB (publ) bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer. RhoVacs läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II inom prostatacancer.  För mer information

Minesto – framtidens förnybara energi

Med svensk teknologi möter Minesto AB (publ) det globala behovet av fler energislag som kan spela en betydande roll i energiomställningen. Genom en unik och patenterad princip möjliggör Minestos verifierade produkt Deep Green kostnadseffektiv, förutsägbar och tillförlitlig förnybar elproduktion ur långsamma havsströmmar – en hittills outnyttjad naturresurs med global utbyggnadspotential. För mer information

Analys med finansproffset Anders Haglund från TradingCoachen 

Anders gjorde en internationell överblick med lite extra fokus på USA & Sverige. Anders presenterade även några aktier som TradingCoachen tycker är lite extra intressanta just nu. Köpa eller Sälja? Lär dig hur du med hjälp av teknisk analys kan göra bättre affärer!

Om Nyhetsbyrån Finwire

Grundad 2013, i nutidens föränderliga digitala miljö, levererar Nyhetsbyrån Finwire varje dag oberoende, snabba och relevanta nyheter inom finans till företag, banker, fondbolag, mäklare, investerare och andra medier.

Vad kan förväntas av Finwires snabba- och omfångsrika nyhetsproduktion?

-Nyhetsbyrån skriver på ett språk och med ett innehåll riktat mot privatpersoner

-Våra redaktioner är experter på att förstå marknaden och arbetar skyndsamt och hårt för att ge läsarna ett försprång och en god förståelse med hjälp av pedagogiska och förklarande artiklar

Om Investerarmötet

Investerarmötet är ett led i våra återkommande kvälls & lunchseminarium, då fler bolag är intresserade av att träffa aktiesparare & investerare genom en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med Investerarmötet är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning. Mötet kombinerar vi med föreläsningar från experter som skall berika kunskaperna inom aktier, sparande & investeringar.