INBJUDAN TILL INVESTERARMÖTET MED STEFAN FÖLSTER PÅ ANGLAIS, STUREPLAN!

Stundar en börskrasch? Träffa nationalekonomen & författaren Stefan Fölster som kommer berätta om sin senaste bok ”The Crash of 2024”.

Vi inleder hösten med Investerarmötet 27 augusti med nationalekonomen och författaren Stefan Fölster som kommer berätta om sin senaste bok som är en finansthriller ”The Crash of 2024” samt Anders Haglund, börsproffset & tradingcoachen som tar tempen på rådande börsturbulens. Köpa eller sälja?

Välkommen till Investerarmötet i medverkan med Aktiespararna i Stockholm City (Sthlm Vasa) och Nyhetsbyrån Finwire! Vi bjuder på något att äta & dricka! (Begränsat antal platser.)

En mix av bolag inom energilösningar och hälsa kommer även presenteras.

Program

Kvällen modereras av Mats Hård, VD Finwire

Så kan Sverige krascha 2024

Många ekonomer analyserar hur några tiondels procent ränteändringar eller Trumps tullpåslag kan slå. Men var lurar de riktiga ”svarta svanarna” som kan utlösa en större krasch? Stefan Fölster resonerar om detta mot bakgrund av sin nyutkomna bok ”The Crash of 2024”. I formatet av en internationell thriller har den nu publicerats på engelska under titeln ”The Crash of 2024”. Dess händelser utgår från ganska realistiska förutsättningar. Statsstödd brottslighet möts av aningslöst stapplande politiska reaktioner i många västländer, och en ständig blandning av låg moral och kortsiktighet i delar av finansbranschen. Då uppstår en häxkittel som för oss mycket nära avgrunden. Eller så knuffas vi över kanten. På det sättet är thrillern inte enbart underhållning utan också en tankeställare för den som funderar på Sveriges framtid, eller för den del sin egen ekonomi. Boken ”The Crash of 2024” kan beställas här: https://www.amazon.com/Crash-2024-Stefan-Folster/dp/1795697415 (Stefan Fölster kommer även sälja och signera sin bok under Investerarmötet)

Följande bolag kommer presenteras:

Epiluvac – grundpelare för den ”Elektriska Revolutionen”

Hela världen genomgår just nu en transformering inom elektrisk teknik. De så kallade Wide-BandGap materials, främsta kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) har nu ”mognat” till den grad att halvledarindustrin har börjat använda dessa material i framförallt kraftelektronikkomponenter. De bägge ovan nämnda halvledarna har en rad stora fördelar som elektriska, termiska och mekaniska egenskaper som är överlägsna dagens dominerande halvledare kisel (Si).

För att till fullo utnyttja SiC och GaN måste dagens sk tillverkningsutrustning utvecklas till att kunna hantera kostnadseffektiv produktion. Epiluvac har tillsammans med tex SweGaN i Linköping utvecklat och installerat en helt ny unik plattform som eliminerar tidigare epitaxi-reaktorers begränsande möjligheter till optimal och automatisk produktion av ”krävande” epitaxi-strukturer som för bla chip för kraftelektronik.

Främst 3 st olika applikationer/marknadssegment:

1. Kraftelektronik för elbilar, solceller, datacenters, eltåg, eldistribution ochtransformeringar mm. transformeringar mm.

2. Förstärkare i basstationer för trådlösa nät som 5 G, radarutrustning.

3. Micro-LED skärmar för nästa generation superhögupplösta TV skärmar.

I dagsläget har behovet av mer avancerade strukturer ökat väsentligt för alla de tre ovan nämnda stora applikationerna. Av den anledningen ser vi möjligheter att kunna sälja WBG- CVD reaktorer för över 200 MSEK innan 2023. SiC-industrin förväntas öka med 600% över kommande 4 åren.

Epiluvac har under de senast två åren omsatt över 10 MSEK/år. Före sommaren öppnades en nyemission på 3 MSEK varav ca 1 MSEK tecknades före midsommar. Pre-money värderingen är 22 MSEK.

Epiluvac grundades 2013 av ett team av mycket erfarna ingenjörer inom just detta område att bygga de produkter vi säljer.

För mer information

Presenteras av Bo Hammarlund, medgrundare och styrelseordförande

Gullberg & Jansson AB (publ)

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med huvudkontor i Helsingborg. Vi är marknadsledande på pooltak och poolvärmepumpar i Norden som säljs under eget varumärke

Gullberg & Jansson AB marknadsför och säljer även andra miljösmarta poolprodukter från välkända Europeiska tillverkare.

Pooltak och poolvärmepumpar är energibesparande produkter som skapar en behaglig badtemperatur och förlänger badsäsongen. Vi har sedan starten år 2002 fokuserat på att erbjuda energi- och klimatoptimerande produkter som sänker energiförbrukningen och bidrar till en grönare energianvändning i samhället. Vi har själva designat och utvecklat Nordens mest sålda poolvärmepumpar och pooltak, i nära samarbete med utvalda tillverkare från Asien och Europa som producerar stora volymer under noggrann kvalitetskontroll.

Vår organisation erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Gullberg & Jansson AB (publ) är sedan 2012 listat på Spotlight Stock Market. De tre största ägarna i Gullberg & Jansson är Gaétan Boyer via bolag, LMK Ventures AB/LMK Industrier AB och Lars Lindgren.

För mer info 

Presenteras av VD Peter Bäck & Gaetan Boyer

RhoVac AB (publ)

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer. RhoVacs läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II inom prostatacancer och kommer att påbörja en klinisk fas IIb-studie på 150 patienter i Danmark, Sverige, Finland, UK, Belgien, Tyskland och USA. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. Mer information finns på www.rhovac.com

Presenteras av vVD & CBO Anders Månsson

Minesto – framtidens förnybara energi

Med svensk teknologi möter Minesto det globala behovet av fler energislag som kan spela en betydande roll i energiomställningen. Genom en unik och patenterad princip möjliggör Minestos verifierade produkt Deep Green kostnadseffektiv, förutsägbar och tillförlitlig förnybar elproduktion ur långsamma havsströmmar – en hittills outnyttjad naturresurs med global utbyggnadspotential.

För mer info 

Presenteras av Martin Edlund, VD

Föreläsarna:

Stefan Fölster

Stefan Fölster är nationalekonom och vd för tankesmedjan Reforminstitutet. Fölster är forskarutbildad vid Oxford och tidigare professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan. Han har varit verksam som chefsekonom på Svenskt Näringsliv och vd för Handelns utredningsinstitut. Fölster har publicerat ett stort antal böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter om främst tillväxt och näringslivsfrågor, samt bland andra böckerna ”Robotrevolutionen” och ”The Public Wealth of Nations” som blev utnämnd till en av årets bästa böcker i Financial Times och Economist. Stefan Fölster besökte oss senast 2016 och berättade då om boken ”Robotrevolutionen”.

Anders Haglund

Analys med finansproffset Anders Haglund från TradingCoachen AB. Anders kommer göra en internationell överblick med lite extra fokus på USA & Sverige. Anders presenterar även några aktier som TradingCoachen tycker är lite extra intressanta just nu.

Investerarmötet arrangeras i medverkan med Finwire

Om Nyhetsbyrån Finwire

Grundad 2013, i nutidens föränderliga digitala miljö, levererar Nyhetsbyrån Finwire varje dag oberoende, snabba och relevanta nyheter inom finans till företag, banker, fondbolag, mäklare, investerare och andra medier.

Vad kan förväntas av Finwires snabba- och omfångsrika nyhetsproduktion?

-Nyhetsbyrån skriver på ett språk och med ett innehåll riktat mot privatpersoner

-Våra redaktioner är experter på att förstå marknaden och arbetar skyndsamt och hårt för att ge läsarna ett försprång och en god förståelse med hjälp av pedagogiska och förklarande artiklar

Om Investerarmötet

Investerarmötet är ett led i våra återkommande kvälls & lunchseminarium, då fler bolag är intresserade av att träffa aktiesparare & investerare genom en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med Investerarmötet är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning. Mötet kombinerar vi med föreläsningar från experter som skall berika kunskaperna inom aktier, sparande & investeringar.