Presentationer och intervjuer från Investerarmötet 25 februari på Hotell Anglais, Stureplan!

Följande bolag presenterades och intervjuer gjordes av Nyhetsbyrån Finwire som filmades av FöretagsTV: AMHULT 2 AB (publ), FRISQ AB (publ), OREZONE AB (publ), myFC HOLDING AB (publ) & JONDETECH SENSORS AB (publ).

AMHULT 2 AB (publ)
Amhult 2 är ett bolag som skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, för att därigenom skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

FRISQ AB (publ)
FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikationen mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. FRISQ:s lösningar är ett stöd för vårdpersonal och ger samtidigt patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård.

OREZONE AB (publ)
Orezone är ett svenskt prospekteringsbolag noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolaget har en strategi att hitta prospekteringsprojekt i tidigt skede där Bolaget anser det föreligger god potential. Orezone fokuserar på att hitta fyndigheter och mineraliseringstyper som har potential att bli kommersiellt lönsamma under de förhållanden där fyndigheterna hittas. Orezone fokuserar idag på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som skapar hävstång för tillväxten i användningen av batterier och elbilar mot bakgrund av den globala trenden som associeras med dessa.
Orezone under tecknade den 24 februari ett aktieöverlåtelseavtal för 100 procent av Corcel Minerals S.L. som ett led i Bolagets ambition att positionera sig mot mineraler som används för elfordon. Corcel Minerals S.L. äger ett nickel-kobolt-koppar projekt (Corcel-projektet) och ett guldprojekt (Bibi-projektet) i Galicien, Spanien.
www.orezone.se
Presenterades av avgående VD Martin Liljestrand och tillträdande VD Roberto Garcia Martinez

myFC HOLDING AB (publ)
MyFC Holding är en koncern som utvecklar och marknadsför myFC PowerTrekk, en bränslecellsdriven laddare som drivs på naturligt vatten. Bränsleceller är ett av de mest miljövänliga sätten att producera elström och används idag främst i mobiltelefoner, datorer och läsplattor. Bolaget kom till under 2005 som en avknoppning av KTH Royal Institute of Technology. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Press Releases
myFC får beställning av JAQ Hybrid från svenska RLVNT
Kontakt IR

JONDETECH SENSORS AB (publ)
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner.
Få nyhetsmail och kontakt
www.jondetech.se

Nyhetsbyrån Finwire 

Grundad 2013, i nutidens föränderliga digitala miljö, levererar Nyhetsbyrån Finwire varje dag oberoende, snabba och relevanta nyheter inom finans till företag, banker, fondbolag, mäklare, investerare och andra medier.

Vad kan förväntas av Finwires snabba- och omfångsrika nyhetsproduktion?

-Nyhetsbyrån skriver på ett språk och med ett innehåll riktat mot privatpersoner
-Våra redaktioner är experter på att förstå marknaden och arbetar skyndsamt och hårt för att ge läsarna ett försprång och en god förståelse med hjälp av pedagogiska och förklarande artiklar