Onoterat med Pepins

Vi bjöd in Lennart Blomdahl, Investors Network från Pepins till vår studio vid Hötorget,

Vi inleder med en kort sammanställning på 3 minuter om Pepins, följt av en längre intervju om fenomenet Equity Crowdfunding under årets första sändning av Onoterat. Lennart Blomdahl berättar om Pepins och ”delägarkraft”. Vad Pepins gör och hur det fungerar och inte minst, vad det innebär för oss som investerar att spara lite mindre belopp, kommer han berätta om längre in i programmet. Då onoterade bolag historiskt sett levererar bättre avkastning än övrigt, varför investeras det inte mer i denna snabbast växande delen av ekonomin? Det var den frågan Pepins ställde sig och fann svar på.

Dessa frågeställningar kommer vi få besvarade under intervjun;

 -Varför gör Pepins detta, en sund affär för alla parter?

 -Presentation av emission till Pepins medlemmar, vad skall man tänka på som investerare?

 -Emissionstidens längd, hur länge finns möjlighet att investera?

 -Stakeholders Club, vad händer efter emissionen, kommunikationen med alla delägare?

 -Pepins Market-möjlighet till likviditet i onoterade bolag?

 -Demokratisera aktieägandet, ta del av den marknad som växer snabbast, en helt ny möjlighet till sparande?