Lämnade Aktiespararna-nu blir han börs-vd! Välkommen på Investeringsseminarium med Sommarmingel & Vin 26 juni på Hotell Anglais, Stureplan!

Vi rundar av halvåret 2017 tillsammans med Aktiespararna i City (sthlm vasa) genom att bjuda in Aktiespararnas tidigare och mycket uppskattade bolagsbevakare Albin Rännar med sommaravslutning, vin, mingel, föreläsningar & investeringsträff.

”Nytt uppdrag: lotsa Seamless Distribution Systems till ett fristående, fortsatt lönsamt, växande Fintech-bolag som funkar, möjliggör tillväxt i Afrika.”

Över ett glas vin tar vi också tempen på börsläget främst Sverige men även USA, vart är börsen på väg, hur länge håller Trumponomics?

Vi bjuder på något att äta, dricka och vin i ”baren”.
Anmälan här!
Begränsat antal platser, så först till kvarn.
Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna.

Albin Rännar blev själv börs-vd i maj. Till sommaren knoppar betaltjänstbolaget Seamless av SDS, Seamless Distribution Systems, som säljer digitala tjänster till mobil-operatörer.

Kvällen bjuder också på en spännande palett av intressanta bolag och föreläsningar.

Albin Rännar & Seamless Distribution Systems 

Albin Rännar, nyligen VD på Seamless dotterbolag Seamless Distribution Systems, var tidigare chef för marknadsövervakning hos föreningen Aktiespararna, och en stundtals högröstad debattör på bolagsstämmor och i frågor rörande ägarstyrning. Han kom dock att lämna under turbulenta former ungefär samtidigt som tidigare vd:n Carl Rosén lämnade organisationen.

Seamless Distribution Systems erbjuder tekniska lösningar till mobiloperatörer, framför allt i Afrika men också i länder som Finland, Thailand, Brasilien och Bahamas.

Produktutbudet består av olika lösningar för att fylla på kontantkort och mobila saldon, som ersätter gammeldags skrapkort, och andra ekonomiska transaktioner mellan telefoner.

”I många delar av världen är mobilnät och operatörer den enda infrastruktur som existerar eller faktiskt fungerar bra”, säger Albin Rännar, som ser stora möjligheter till fortsatt expansion.

Träffa Albin under kvällen och lyssna på honom om hans nya tjänst som börs-vd.

För mer information om Seamless

Vi tar tempen på börsläget främst Sverige men även USA, vart är börsen på väg, hur länge håller Trumponomics?

Över ett glas vin tar vi också tempen på världsekonomin, främst extra fokus på USA och Sverige, samt reflektioner angående Trumponomics. Donald Trump får de flesta ekonomiska analytiker att gå på högvarv. En stor effekt som redan har slagit in är den starka dollarn som har gynnat de som sparar i USA och globalfonder till exempel, men man skall inte ha för höga förhoppningar på att den effekten fortsätter. På kort sikt ser det ut som att börserna snarare stiger än sjunker och det är positivt för vårt sparande. Men på lite längre sikt kan det komma en baksmälla beroende på hur USA:s ekonomi utvecklas under hans ekonomiska politik. Vart är börsen påväg? ”Vår” ständige analytiker Anders Haglund, teknisk analytiker och förvaltare med mer än 25 års erfarenhet går igenom med hjälp av främst teknisk analys och fundamental analys börsläget. Anders presenterar även några aktier som Safe Return Asset Management Nordic AB tycker är lite extra intressanta just nu.

Insplorion AB

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet ”Instruments” riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet ”Sensor Systems” används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

För mer information

Presenteras av Patrik Dahlqvist, CEO

Senzime AB

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos.  Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North. Kortnamn för aktien är SEZI.

Presenteras av Jessica Roxhed, CFO

Savor-Solar Oyj

Savo-Solar tillverkar världens mest effektiva solfångare. Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar. Bolaget började produktleveranser år 2011 och har sedan dess levererat solfångarsystem med yta över 50 000 m2, med mera på kommande. Det unika med Bolagets produktion, som möjliggör den höga effektiviteten,  är en vakuum beläggningsprocess där hela absorbatorkonstruktionen beläggs på en gång. Detta innebär att man kan använda aluminiumprofiler med tunna väggar, som är mycket effektiva värmeväxlare och gör att man kan uppnå en effektiv direktflödesvärmeöverföring. Savo-Solars team har omfattande kunskaper och erfarenheter av solvärmesystem samt av internationell försäljning och företagsledning. Bolaget använder avancerad teknik i sina tillverkningsprocesser och dess kvalitetssystem uppfyller kraven i ISO 9000. Bolagets strävan är att snabbt utöka verksamheten och att hjälpa kunderna att nå deras miljö- och affärsmässiga mål genom att betydligt reducera deras energikostnader.

Bolaget genomför nu en företrädesemission om 41,1 MSEK med vidhängande teckningsoptioner med teckningstid från 14 juni till 28 juni.

För mer information

Presenteras av Nalle Stenman, CFO

Impact Coatings AB (publ) 

Impact Coatings AB har kommersialiserat en egenutvecklad och världsledande patenterad nanoteknologi – MaxPhase™ – för tunnfilmsbeläggningar av flödesplattor till bränsleceller samt elektriska kontakter, reflektorer och andra komponenter inom tillverkningsindustrin. Impact Coatings filmbeläggningar är miljövänliga, kostnadseffektiva och ger behandlade komponenter unika egenskaper som t.ex. hög ledningsförmåga och hållbarhet.

Bolaget grundades 1997 av Tekn. Dr. Henrik Ljungcrantz ochTorsten Rosell. Bolaget har sitt ursprung från universitetet i Linköping där Bolaget även har sitt säte. Impact Coatings listades 2004 på Nasdaq First North.

AFFÄRSMODELL

Impact Coatings säljer nyckelfärdiga beläggningssystem med tillhörande förbrukningsmaterial. Beläggningsprocessen för bränsleceller och elektriska kontakter är patenterad och kunden förbinder sig genom licensavtal att även köpa förbrukningsmaterialet från Impact Coatings.

För mer information

Presenteras av  Dr. Henrik Ljungcrantz, CEO and Founder

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn.

FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat “Rare Pediatric Disease”-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser

Presenteras av Daniel Mackey, Chief Financial Officer