Inbjudan till lunchseminarium 14 juni på Scandic Klara, Hötorget!

Den 14 juni 2017 arrangerar vi tillsammans med Aktiespararna (sthlm vasa) och Sedermera Fondkommission en investerarlunch med OmniCar Holding AB och Emotra AB på Scandic Klara i Stockholm.

Lunchen är kostnadsfri, antalet platser begränsade.
(Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna)

Anmälan här!

Vi inleder investerarträffen med lunch för att sedan lyssna till Claus T.Hansen som kommer berätta om OmniCar och deras planerade nyemission inför notering på AktieTorget. Därefter ska Claes Holmberg berätta om Emotras företrädesemission som görs i syfte att dels genomföra marknadslansering av deras metod EDOR®.

OmniCar

OmniCar är ett danskt bolag som utvecklat en mjukvarulösning åt bilbranschen. Mjukvarulösningen är utvecklad tillsammans med Citroën i Danmark, Norge samt Sverige och skapar merförsäljning för bilhandlare. Mjukvarulösningen är även tillämpbar på andra områden inom transportsektorn. Genom OmniCars mjukvarulösning kan bilbranschen identifiera och hantera sina kunder och förenkla kund- och leaduppföljning. Det blir därigenom enklare att följa upp kunder och föreslå aktiviteter.

OmniCar planerar att genomföra en nyemission inför notering på AtkieTorget under sommaren 2017. Med en ambition om att ta bilbranschen från den analoga till den digitala försäljningsprocessen så vill bolaget nu vidareutveckla sin mjukvarulösning till en molnbaserad och skalbar lösning. Vidare avser bolaget expandera genom utökad kundbas, utökad kapacitet och utökad funktionalitet.

Emotra

Emotra är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Emotra har utvecklat en mätmetod EDOR®, som kan användas som ett stöd i bedömningen av huruvida deprimerade patienter riskerar att begå självmord eller inte. Självmord är den femte vanligaste dödsorsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet.

Företrädesemission
Teckningstid: 7 – 21 juni 2017.
Teckningskurs: 3,30 SEK per aktie.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 juni 2017 är registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Emissionsvolym: Cirka 17,5 MSEK.
Teckningsförbindelser: Emotra har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av den totala emissionsvolymen.