LÄMNADE AKTIESPARARNA-NU BLIR HAN BÖRS-VD! SE INVESTERINGSSEMINARIET FRÅN 26 JUNI PÅ ANGLAIS, STUREPLAN!

Vi rundade av halvåret 2017 tillsammans med Aktiespararna i City (sthlm vasa) genom att bjuda in Aktiespararnas tidigare och mycket uppskattade bolagsbevakare Albin Rännar tillsammans med en mix av intressanta bolag som Insplorion AB (publ), Senzime AB publ), Savor-Solar Oyj, Impact Coatings AB (publ) & Infant Bacterial Therapeutics AB (publ).

Över ett glas vin tog vi också tempen på världsekonomin, främst extra fokus på USA och Sverige, samt reflektioner angående Trumponomics. Anders Haglund presenterade även några aktier som Safe Return Asset Management Nordic AB tycker är lite extra intressanta just nu.

”Nytt uppdrag: lotsa Seamless Distribution Systems till ett fristående, fortsatt lönsamt, växande Fintech-bolag som funkar, möjliggör tillväxt i Afrika.”

Albin Rännar, VD Seamless Distribution Systems

Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion

Jessica Roxhed, CFO Senzime

Nalle Stenman, CFO Savor-Solar Oyj

Dr. Henrik Ljungcrantz, CEO and Founder Impact Coatings

Daniel Mackey, CFO Infant Bacterial Therapeutics