Intervjuer & presentationer från Investeringsträffen 18 december på Hotell Anglais, Stureplan.

Vi rundade av året med ett Investeringsseminarium och Julmingel, samt presenterade en mix av intressanta bolag från onoterat till noterat! Temat för investeringsseminariet var i huvudsak ”Klimathotet och dess lösningar”, vilket under kvällen  dominerades av företag med en hållbar inriktning och som har lösning på problemet. Vi avslutade aftonen med julmingel och föreläsning av Daniel Daboczy, grundare av det spännande fintech-bolaget FundedByMe som planerar notering till nästa år.

Vi återkom också med temat GAMEDAY– ”Investment is not a Game” som vi kört ett flertal gånger med inrikting s.k. gaming-bolag, genom att presentera ett intressant spelbolag med spännande framtidsutsikter.

Klimathotet och dess lösningar

Ta del av föreläsningen och intervjun med Ingmar Rentzhog här.

Extrema väderhändelser, islossning i Arktis och allt högre medeltemperatur gör klimatfrågan mer aktuell än någonsin. Ingmar Rentzhog, medlem av Al Gores nätverk Climate Reality, ger ett föredrag som denna organisation tagit fram. Det tar avstamp i de senaste klimathändelserna och statistiken, tydliggör hotbilden och visar på lösningarna samt vilka investeringar du som investerare bör undvika och vilka branscher det kan vara värt att titta extra på.

GAMEDAY

Three Gates AB (publ)

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

För mer information.

INDUSTRI

Presenterades av Don Geyer, VD

Amnode AB (publ)

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till fordon-, Industri-, kraftindustri- och VVS-kunder i norra Europa. Amnode AB erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.

Amnode AB är ett rent ägarbolag med koncernövergripande funktioner och ansvarar över affärsutveckling, ekonomiuppföljning, information samt aktiens hantering på marknadsplatsen Aktietorget där aktierna är noterade.

Varför investera i Amnode?

  • Förbättrade nyckeltal där Amnodes omsättningsmål 2019 är 100 MSEK med en EBITDA-marginal om minst 12 %
  • Bra orderläge inför 2018 med stora globala aktörer
  • Pre money-värdering på 13 MSEK, sett till Amnodes förväntade omsättning på 100 MSEK 2019 med en EBITDA-marginal på minst 12 %, är Amnode ett intressant turn around-case att investera i.
  • Nya produkter till två större kunder ger tillväxt och förbättrad lönsamhet 2018. Den fasta kostnadsbasen fortsätter att sjunka i förhållande till försäljningsvolymen
  • Minskade kostnader och effektiviseringsvinster om cirka 4 MSEK får genomslag 2018
  • Minst 30 % av vart års vinst skall delas ut till aktieägarna

För mer information. (Intervju med Lars Save för Dagens Industri, sponsrad)

Teckningserbjudande

Presenterades av ansvariga.

HÅLLBART SPARANDE

Simris Alg AB (publ)

Ta del av presentationen och intervjun med Simris Alg.

Livsmedelsproduktionen står ju för större delen av våra växthusgaser (större än hela transportsektorn tillsammans), och Simris Alg är ett av de nya agtech/foodtech-bolagen som bidrar till en klimatmässigt mer hållbar livsmedelskedja med utgångspunkt i växtriket och nya odlingsmetoder. Stor hype internationellt, men ännu i sin linda i Sverige.
Simris Alg är ett pionjärföretag som driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion på Österlen. Bolaget adresserar den växande globala marknaden för omega-3, värd 32 miljarder USD 2015. Den konventionella råvaran, fiskolja, är en ekonomisk drivmotor till utfiskning och innehåller ofta höga halter av tungmetaller, PCB och dioxiner. Simris® Algae Omega-3 är ett växtbaserat, säkert och hållbart premiumalternativ till fiskolja, och första officiella återförsäljare i Sverige är Apoteket AB. I Simris Algs utvecklingsportfölj finns även ett högvärdigt algbaserat protein med komplett aminosyraprofil.

För mer information.

Presenterades av Fredrika Gullfot, VD

WeDontHaveTime.org 

Ta del av föreläsningen och intervjun med Ingmar Rentzhog.

WeDontHaveTime.org:s affärsidé är att bli framtidens sociala medianätverk som fokuserar på vår tids största utmaning – klimathotet. Vi vill värva minst 100 miljoner användare i syfte att bli en samlad röst i klimatfrågan genom att låta våra medlemmar ge omdömen för att sätta press på våra ledare, politiker och företag att snabba på omställningen.

För mer information.

Presenterades av Ingmar Rentzhog, VD

Plantagon CityFarm Stockholm

Ta del av presentationen och intervjun med Owe Pettersson, VD Plantagon International AB.

Företaget Plantagon Production Sweden AB, bjuder nu via CrowdFunding-kampanjen ’Plantagon® CityFarm Stockholm’ in allmänheten att bli delägare i bolaget. Den första av totalt tio stadsodlingsanläggningar, som bolaget planerar att bygga de kommande tre åren i vår huvudstad, etableras i en källare under DN-skrapan i samarbete med ICA Maxi Lindhagen, Fabege och Samhall. Produktionsstart kommer att ske redan under första kvartalet 2018 och blir ett lysande exempel på hur framtidens matproduktion i städer kan gå till – fräscht, hållbart och lönsamt. Målet är att börsintroducera bolaget om 5 år.

All information om affärsplan, prognoser, produkter, teknik och avkastning/utdelningsnivåer hittar ni under www.fundedbyme.com/plantagon. Första steget för att kunna ta del av informationen är att registrerar sig på CrowdFunding-plattformen FundedByMe, därefter är det enkelt att logga in och ange sitt namn, hemadress, mailadress och hur många aktier du vill ha – sedan får du ett mail med tydliga instruktioner för hur du ska gå till väga.

Den första anläggningen är redan fullt finansierad så syftet med detta erbjudande är att stärka bolagets expansion i Stockholm och att ge så många som möjligt chansen att personligen dra nytta av den kedja med inomhusodlingar som etableras de kommande tre åren. Bolagets kärnverksamhet är att enbart bygga och driva stadsodlings-anläggningar så effektivt som möjligt. En satsning som bygger på djup kunskap om odling, tekniker att odla i staden samt avancerad fastighetsutveckling som saknar motstycke någonstans i världen idag.

För ett minimibelopp om SEK 3.750.000 erbjuds 4.71 % av företaget och för ett maximibelopp om SEK 7.500.000 erbjuds 9.00% av företaget till allmänheten. Aktiepriset är SEK 100.00

Minsta investeringen är SEK 1.000 och maximalt SEK 500.000.I den här kampanjen erbjuds B-aktier. Aktierna röstar för de totala aktierna på bolagsstämman. A-aktier har tio (10) röster, B-aktier har en (1) röst. Alla frågor som du som läsare har kring ett deltagande i kampanjen kan ställas till info@plantagon.com så hjälper de dig att tidigt bli en del av en mycket spännande resa med målet att leda hela vägen till börsen.

INVESTERINGSERBJUDANDE 

FINTECH

FundedByMe AB (publ)

Ta del av föreläsningen och intervjun med Daniel Daboczy samt var med på den pågående finansieringsrundan genom en särkilt uppsatt väntelista på FundedByMe.

FundedByMe tog nyligen in 20 miljoner i kapital och förbereder sin potentiella börsnotering. FundedByMe är Nordens främsta crowdfunding portal och varit banbrytande inom den snabbt växande fintech sectorn. Idag finns bolaget på 6 marknader och står mitt i en tillväxtresa. Besökare av Investeringsseminariet har möjlighet att ta del av den pågående rundan genom en särskilt uppsatt väntelista.

INVESTERINGSERBJUDANDE

Presenterades av Daniel Daboczy, VD