Välkommen på frukost & lunchseminarium 19 januari på Hotell Scandic Klara, Hötorget!

Vi inleder det nya året 2018 med frukost och lunch under Investerardagen 19 januari på Scandic Klara, Hötorget i Stockholm.

Välkommen till Investerardagen!

Frukost serveras från kl. 08.20 och vi bjuder även på lunch. (lunchbiljett erhålls på plats)

I samarbete med Playdirekt, Nyhetsbyrån Direkt så livesänder vi investeringsseminariet om du får förhinder eller vill ta del av presentationerna igen. Se livesändningen genom spellistan via Playdirektfredag 19 januari från kl. 08.45-13.00 här!

Investerardagen är en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med ”Investerardagen” är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

Investerardagen är en dag med en mix av bolag, listade på First North, Aktietorget och NGM, alla med en spännande framtid och idéer som de kommer att dela med sig av.

Följande bolag presenteras.

Minesto – framtidens förnybara energi

Med svensk teknologi möter Minesto det globala behovet av fler energislag som kan spela en betydande roll i energiomställningen. Genom en unik och patenterad princip möjliggör Minestos verifierade produkt Deep Green kostnadseffektiv, förutsägbar och tillförlitlig förnybar elproduktion ur långsamma havsströmmar – en hittills outnyttjad naturresurs med global utbyggnadspotential

Presenteras av Martin Edlund, VD

Ripasso Energy AB

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser med både Ripasso PWR BLOK, en containerbaserad lösning där energi utvinns från industriella rest- och fackelgaser, och Ripasso Solar Hybrid, ett system som nyttjar både sol och bränsle för pålitlig generering 24/7 med maximalt förnyelsebart innehåll, i sin produktportfolio. Efter höstens fulltecknade emissioner och den första orden för PWR BLOK klar mindre än tre månader efter lansering, går Ripasso Energy in i 2018 med fylld kassa och blicken framåt mot större utmaningar.

Ripasso Energy är noterat på NGM Nordic MTF.

För mer info

Presenteras av Sven Sahle, styrelseordförande

ChromoGenics AB

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight®, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

För mer info

Presenteras av Thomas Almesjö, CEO & Susanne Andersson CFO & Head of Communications

Intervacc AB

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Bolaget utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och deras teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Presenteras av Jan-Ingmar Flock CEO, professor

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture bedriver utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture har licens för att använda teknologin Drug Response Prediction (DRPTM). Genom DRPTM kan identifikation av vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat ske, vilket ökar sannolikheten för att kandidaten ska bli framgångsrik i kliniska studier. Bolagets verksamhet bygger därmed på att förbättra svarsfrekvensen av cancerläkemedel som tidigare har stoppats i klinisk utveckling.

Presenteras av Peter Buhl, CEO

Three Gates AB

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

För mer info

Presenterades av Don Geyer, VD

AcuCort AB 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, för krupp för barn och kemoterapiinducerat illamående och kräkningar.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.

För mer info

Presenteras av Mats Lindfors, VD