INBJUDAN TILL LUNCHSEMINARIUM 8 DECEMBER PÅ SCANDIC KLARA, HÖTORGET!

Den 8 december 2017 arrangerar vi en investerarträff på Scandic Klara i Stockholm.

Lunchen är kostnadsfri, antalet platser begränsade.

Under träffen berättar QuickCool AB:s VD Fredrik Radencrantz om bolaget och deras planerade marknadslansering av sin produkt QuickCool System. Vidare kommer Alteco Medical AB:s VD Håkan Petersson att berätta mer om bolagets produkt Alteco LPS Adsorber och bolagets nya målgrupper.

QuickCool AB

Årligen drabbas miljontals människor av hjärnskador till följd av akuta ischemiska sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp eller stroke. Quickcool AB har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist. Bolaget har en patenterad och kliniskt testad produkt – QuickCool® System – vilken kyler ner kroppen till 36°C och därigenom ökar sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt hjärtstopp och reducerar risken för permanenta skador.

Nyemission för marknadslansering av QuickCool System

Nu genomför Quickcool AB en nyemission om cirka 15,9 MSEK för att finansiera marknadslansering av QuickCool® System. Bolaget har redan kontakt med ett stort antal potentiella distributörer och målsättningen är att lansera QuickCool® System under det första kvartalet 2018 och sälja de första systemen under det andra kvartalet 2018. Inför nyemissionen har bolaget skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionslikviden.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Teckningstid: 30 november – 14 december 2017.
 • Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 10 626 664 aktier, motsvarande 15 939 996 SEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 7 970 000 aktier.
 • Värdering (pre money): cirka 12 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 8,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsvolymen. Av dessa har cirka 4 MSEK inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas i aktuell nyemission.
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 30 november 2017 till och med den 12 december 2017.
 • Handel med BTA: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 30 november 2017 och pågå till dess att nyemissionen har registerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2018.

För mer information HÄR

Alteco Medical AB

Alteco Medicals produkt, Alteco® LPS Adsorber, förebygger och dämpar kraftiga immunologiska reaktioner. Alteco® LPS Adsorber reducerar endotoxinnivån i blodet och minskar därmed de negativa immunreaktionerna som annars riskerar att utvecklas till ett livshotande tillstånd genom systemisk reaktion och utlösande av septisk chock. Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en av de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans.

Nyemission för utveckling av nya patientgrupper och försäljningsaktiviteter

Nu genomför Alteco Medical AB en nyemission om cirka 18,2 MSEK i syfte att finansiera forskning och utveckling av bolagets nya patientgrupper samt finansiera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Inför nyemissionen har bolaget skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av emissionslikviden samt garantiteckning om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning 100 procent av emissionslikviden.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 7 – 21 december 2017.
 • Teckningskurs: 1,00 SEK.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 18 197 332 aktier, motsvarande 18 197 332 SEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 27 296 000 stycken.
 • Värdering: Cirka 27,3 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning:Alteco Medical har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av emissionslikviden och garantiteckning om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning 100 procent av emissionslikviden.
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 7 december 2017 till och med den 19 december 2017.
 • Handel med BTA: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 7 december 2017 fram till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2018.

För mer information HÄR

TAGS