INBJUDAN TILL VINBAR & INVESTERINGSTRÄFF 22 MAJ PÅ HOTELL ANGLAIS, STUREPLAN!

Välkommen på VinbarInvesteringsseminarium tillsammans med en palett av intressanta bolag inom olika områden.

Tillsammans med Aktiespararna (Sthlm Vasa) arrangerar vi ett kvällsseminarium på Hotell Anglais, Stureplan från kl. 17.30-22.00.

Anmälan här!

Vi bjuder på något att dricka och äta, samt Vin i ”baren”.
Begränsat antal platser, så först till kvarn.
(Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna, kostnadsfritt)

Program & företag som kommer presenteras:

Vi tar också under kvällen tempen på världsekonomin, främst extra fokus på USA och Sverige, samt reflektioner efter det franska valet med Emmanuel Macron som segrare. Vart är börsen påväg? ”Vår” ständige analytiker Anders Haglund, teknisk analytiker och förvaltare med mer än 25 års erfarenhet går igenom med hjälp av främst teknisk analys och fundamental analys börsläget. Anders presenterar även några aktier som Safe Return Asset Management Nordic AB tycker är lite extra intressanta just nu.

Pharmacolog AB (publ)

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

För mer information

Presenteras av Mats Högberg, VD

Prolight Diagnostics AB (publ)

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.

För mer information

Presenteras av Maria Holmlund, VD

Crunchfish – ett av Sveriges internationellt teknikledande företag

Nyligen noterade Crunchfish är en av aktörerna som tar de snabbväxande segmenten AR och VR till nästa nivå. Crunchfish är verksamt inom två produktområden, där det första bygger på bolagets unika geststyrningsteknologi som förenklar interaktionen i bland annat en AR/VR miljö. Crunchfishs andra produktområde är Connected AR där företagets teknologi skapar nya möjligheter för sociala och kommersiella relationer mellan människor och lokala affärsverksamheter vilka befinner sig i varandras närhet.

Marknadsanalytiker tillsammans med tongivande globala aktörer hävdar att AR/VR innebär ett paradigmskifte i nivå med introduktionen av PC:n, Internet och smarta telefoner, som förväntas få sitt stora genombrott inom ett till två år.

Crunchfish mjukvara för geststyrning finns redan idag installerad i miljontals telefoner och bolaget har flera av de ledande globala telefontillverkarna som kunder. Produkten aBubbl® erhöll i slutet av 2016 en första order, där teknologin appliceras inom bland annat den Digitala plånboken.

För mer information

Presenteras av Joakim Nydemark, VD

Nuevolution AB (publ)

Nuevolution grundades 2001 och bolaget noterades på Nasdaq First North Premier i Stockholm december 2015. Företaget har utvecklat en unik och proprietär läkemedelsupptäcktsplattform, Chemetics®, som möjliggör syntes av miljarder av kemiskt olika läkemedelsliknande små molekylföreningar. Detta effektiviserar identifiering av läkemedelskandidater med oöverträffad hastighet och skala, samt sänker utvecklingskostnader och ökar framgången.

Sedan 2013 har Nuevolution utvecklat en bred pipeline inom inflammation, onkologi och immunonkologi med hjälp av Chemetics®. Bolagets ledande program, RORyt-hämmare inom inflammation, har avancerat till preklinisk fas. I pipeline finns också två ytterligare program i inflammation och två program inom onkologi och immunonkologi. Därutöver finns 15 program i tidig upptäktsfas.

För mer information

Presenteras av Alex Haahr Gouliaev, VD

DDoS Solutions försvarssystem mot överbelastningsattacker – troligen det snabbaste i världen

I dag är skydden i omfattningen av 40Gbps och som mest på 400Gbps. Vi har valt att utforma skyddet med större kapacitet. Maskinen klarar att motstå utmaningar med 14 400Gbps och avvisar all ”smustig” under sekunden. Produkten är testad och utformad och nu är tiden mogen för att introducera skyddet på världsmarknaden. Det görs i överenskommelse med Huawei att först gå ut i Sverige och Norden och i andra hand i Europa. Samarbetet med Huawei är tack vare den tekniska kompetens som finns i grundaren till DDoS Solutions. Kunder är i första hand större IP-leverantörer. I Sverige finns det ca 700 Internetleverantörer varav ca 100 är större aktörer. Bolaget skall börsnoteras.

Du träffar VD Eric Bäckman, grundaren Patrik Lindberg och moderator Jan Rejdnell

Botnia Exploration

Botnia Exploration har drivit prospekteringsverksamhet i Vindelgranseleområdet inom Skelleftefältet sedan 2009 med ett successivt utvecklat fokus på två guldfyndigheter längs Skelleftefältet – Vargbäcken och Fäbodtjärn. Bolaget kontrollerar, vid sidan av dessa, ett antal fyndigheter under prospektering. Båda fyndigheterna i Vindelgransele innehåller guld i kvartsgångar, Fäbodtjärn med höga halter lämpliga för underjordsbrytning och Vargbäcken med halter lämpade för dagbrott och senare eventuellt för selektiv underjordsbrytning. Målsättningen är att utföra gruvbrytning med minsta möjliga miljöavtryck. Befintliga mineraltillgångar medger i dagsläget gruvdrift under minst sex produktionsår. Botnia Exploration har en strategisk målsättning att genom löpande prospektering kunna skapa förutsättningar för förlängd gruvverksamhet därefter.

Bolagets avsikter är att producera guld till lägsta möjliga totalkostnad och med minsta tänkbara miljökonsekvenser och därmed säkerställa en framgångsrik produktion av guld från Vindelgranseleområdet. Området anses vara ett av Sveriges mineralrikaste områden och ligger geologiskt mycket fördelaktigt med närhet till ett flertal gruvor. Det gäller t ex Kristineberg vars drift startade i slutet av 1930-talet och fortfarande är i expansionsfas med fortsatt brytning såväl vertikalt som i horisontalled från samma centralschakt. För att möjliggöra en snabb start av gruvområdet Vindelgransele kommer förprojektering att genomföras.

Bolaget genomför nu en företrädesemission på högst 49,4 MSEK och emissionen är säkerställd till 38,9 MSEK. Mer information finns på bolagets hemsida: www.botniaexploration.com

Presenteras av Thomas Ljung – Ekonomichef

D&Company Nordic AB   

Besök D&Company Nordic under minglet/minimässan, lämna visitkort eller skriv ditt namn på en lapp, så lottar vi ut 2 st årsmedlemskap i Aktiespararna för 2018, samt något extra från D&Company Nordic.

D&Company Nordic AB grundades 2014 och är idag en ledande aktör på den Nordiska optikmarknaden. Genom den digitala plattformen IDUN erbjuder D&Company unika e-handelslösningar och digitala tjänster för optiker över hela Europa. D&Companys varumärkesportfölj inkluderar det egna varumärket Norr samt flera av Nordens mest kända varumärken genom licensieringsavtal, bland annat Tiger of Sweden, Efva Attling och Blåkläder.

För mer information

Presenteras av Ralph Dahlin, VD