INBJUDAN TILL LUNCHTRÄFF 29 MAJ!

Tillsammans med Aktiespararna (Sthlm Vasa) fortsätter vi med lunchträff, måndagen den 29 maj, lunch serveras från 11.15, första presentation klockan 12.00, beräknad sluttid cirka 13.40.

Anmälan här!

VD har Ordet.
Fyra bolag, alla med en spännande framtid kommer att dela med sig av framtida planer och idéer. FX International AB, Rhovac AB, Synact Pharma AB och Salt X Technology kommer att lämna en lägesrapport och samtidigt ge en inblick i det framtida arbetet som just nu präglar respektive bolag.

Kom och lyssna när VD har ordet för respektive bolag, ställ frågor och få en uppdatering om varje bolags planer för resten av 2017 samt för de kommande åren.

Lunchen är kostnadsfri, antalet platser begränsade.
Moderator: Peter Malmström
(Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna)

VD har Ordet

VD har Ordet, är ett led i våra återkommande lunchseminarium, en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med ”VD har Ordet” är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

 

FX International AB

FX International AB (FXI) är ett publikt aktiebolag noterat på Aktietorget. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen. Affärsmodellen fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. FXI bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiva rådgivare till fondbolag, och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Mer om bolaget kommer VD Lars Eriksson att berätta.

För mer information

Rhovac AB

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa sjukdomen – i detta fall cancern. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering (spridning) vid metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck (hög koncentration) av RhoC. Bolaget huvudkandidat – RV001 – riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brettanvändningsområde.

För mer information

Anders Ljungkvist, VD för Rhovac, kommer att närvara, presentera bolaget samt svara på publikens frågor.

SynAct Pharma AB

SynAct Pharma utvecklar läkemedel för behandling av akuta försämringar, s.k. ”skov”, vid inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat AP1189 är i första hand avsedd för behandling av psoriasisartrit – en form av akuta ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis. AP1189, har en helt ny unik verkningsmekanism genom att den stimulerar naturliga läkningsmekanismer i kroppen.

För mer information

Charlotte Edenius, styrelseledamot, kommer att presentera bolaget och svara på frågor.

SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser.

För mer information 

Karl Bohman, VD kommer berätta mer om sina framtida planer.