Inbjudan till fredagslunch på Scandic Klara, Hötorget 19 maj med NextCell Pharma AB och Initiator Pharma A/S!

Välkommen till vårt kostnadsfria lunchseminarium! Den 19 maj 2017 arrangerar Aktiespararna (sthlm vasa) & Sedermera Fondkommission tillsammans med AktieTorget ett event på Scandic Klara i Stockholm. Vi inleder investerarträffen med lunch för att sedan lyssna till Mathias Svahn som kommer berätta om NextCell Pharma och deras planerade emission inför notering på AktieTorget. Efteråt ska Claus Olvesen berätta om Initiator Pharma och deras inledande månader som noterat bolag.
Anmälan här!
Lunchen är kostnadsfri, antalet platser begränsade.
(Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna)

NextCell Pharma

NextCell Pharma är ett stamcellsbolag som utvecklar avancerade cellterapier. Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell Pharma utvecklar en läkemedelskandidat (ProTrans™) bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad och navelsträngsblod med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Planerad teckningstid: 18 maj – 1 juni 2017.
Teckningskursen: är 25 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs: 5,00 SEK.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK av den initiala emissionslikviden.
Läs mer…

Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S är ett läkemedelsbolag som har utvecklat läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion (ED), det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Indikationen behandlas i dagsläget med så kallade PDE5-hämmare där det mest kända läkemedlet är sildenafil (marknadsförs under namnet Viagra). Ett grundläggande problem med denna behandlingstyp är dock att mellan 30-40 % av patienterna, främst på grund av olika medicinska anledningar, inte svarar på behandling med läkemedelstypen. Initiator Pharmas nya behandlingsmetod med IPED2015 avser att behandla den stora grupp av patienter som lider av ED och som är resistenta mot dagens behandlingsmetoder.

Initiator Pharma noterades på AktieTorget under mars 2017.