”VD har Ordet” ett frukost & lunchseminarium 29 september på Scandic Klara, Hötorget.

Vi fortsatte hösten med ett fullsatt investeringsseminarium ”VD har Ordet” 29 september på Scandic Klara, Hötorget i Stockholm tillsammans med Aktiespararna i Stockholm City (sthml vasa). 

”VD har Ordet” är en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter.

”VD har Ordet” är ett investeringsseminarium med en mix av bolag, listade på First North, Aktietorget och NGM, alla med en spännande framtid  delade med sig av framtida planer och idéer.

 

 

VD har Ordet

”VD har Ordet”, är ett led i våra återkommande lunchträffar, då fler bolag är intresserade av att träffa aktiesparare & investerare genom en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med ”VD har Ordet” är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

Global Warning System AB

GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Bolagets vision är att rädda liv och förebygga skador genom att göra varningsinformation tillgänglig oavsett var man befinner sig. Detta skall åstadkommas genom att vara världsledande när det gäller att i realtid distribuera pålitlig och snabb hot- och säkerhetsrelaterad information till individer och organisationer

QuiaPEG AB

Bolaget bedriver verksamhet inom forskning och utveckling och kommersialisering av läkemedel baserat på en plattform av PEGylerings-teknologi. Bolaget har erhållit patent i USA på en avancerad vidareutveckling av en väl beprövad metod för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen, s.k. PEGylering.

PEGylering anses idag vara den metod som är att föredra för att förbättra vissa egenskaper hos läkemedel, i synnerhet en ökning av halveringstiden. En ökad halveringstid med hjälp av PEGylering kan exempelvis innebära att patienten slipper dagliga injektioner och istället injiceras en gång i veckan. Patientnyttan är stor och marknadspotentialen för PEGylerade läkemedel betydande och växande. Sedan 1990 har det sålts PEGylerade biologiska läkemedel för över 120 miljarder euro.

QuiaPEG AB är listat på Aktietorget.

Oboya AB

Oboya Horticulture har från det att verksamheten startades av Robert Wu 2006 varit inriktad på produktion och service till de globala och lokala odlingsmarknaderna.

Bolagets verksamhet inkluderar utveckling, produktion och försäljning av exempelvis;

  • Förpackningslösningar till odlingsindustrin för kryddväxter, sallader, blommor, krukväxter, frukter och bär dvs till varor som vi dagligen köper i dagligvaruhandeln.
  • Etiketter till blomster och krukväxter.
  • Krukor och systemlösningar för effektiv odling och distribution av kryddörter och växter.
  • Logistiklösningar i form av vagnar och transport kärl för effektiv transport av blommor och växter.

Oboya Horticulture Industries AB:s mål är att bli en av världens ledande totalleverantörer inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare samt logistikföretag som använder bolgets produkter.

Bolaget verkar inom ett område där konsumenterna dagligen möter Bolagets produkter. Bolagets kunder är i huvudsak odlare eller distributörer. Oboya AB är listat på Aktietorget

BiBBInstruments AB-Ladda ned presentation: BiBB investerarpresentation Sthlm 170929

BiBBInstruments genomför en emission i samband med listning på Aktietorget.

Bolaget strävar efter att förbättra kvalitén på vävnadsprovtagning och därigenom diagnostiken för patienter runt om i världen.

Målsättningen är att erbjuda engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancerdiagnostik, vilka överträffar konventionella biopsi-instrument.

Bolaget har som mål att lansera ytterligare fem endoskopiska instrument för kommersiellt bruk fram till slutet av 2019.
BiBBInstruments finansiella målsättning är att 2019 uppnå en försäljning som genererar positivt kassaflöde.

Notering på AktieTorget:

Aktien i BiBBInstruments är planerad att noteras på

AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den

27 oktober 2017.

Sensodetect AB-Ladda ned presentation: Sensodetect presentation 201709

SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect bildades 2005 med fokus att ge möjlighet till tidig adekvat behandling inom psykiatri genom användandet av objektiva diagnosstöd, initialt för schizofreni, då under namnet SchizoDetect.

SensoDetects applikationsmöjligheter har breddats markant sedan dess, och bolaget har hittills CE-märkt metoden för användning som diagnostiskt stöd vid indikationerna ADHD, schizofreni samt Aspergers syndrom för vuxenpsykiatrin.

Framgångsrika studieresultat under senaste åren banar väg för metoden att bli CE-märkt även för bipolär typ-1, ADHD (barn och ungdom) och demenssjukdom (med Alzheimer i fokus) som alla utgör vanligt förekommande folkhälsoproblem.

CE-märkning registrerad av Läkemedelsverket är en förutsättning för en kommersiell försäljning och ger rätt att marknadsföra och sälja inom EU.

Sensodetect AB är listat på Aktietorget.

Arc Aroma Pure AB 

Arc Aroma Pure AB är ett Cleantech bolag som utvecklar den patenterade CEPT® plattformen. Ett system avsett för biologisk rening och hygienisering av pumpbara produkter. CEPT® – plattformen är riktad mot den globala marknaden och bygger på kortvariga högspänningspulser, ett energisnålt alternativ till värmebaserad pastörisering.