Bolagspresentationer från Investerardagen 28 augusti!

Vi inledde hösten med Investerardagen 28 augusti som var fullsatt på Scandic Klara, Hötorget i Stockholm tillsammans med Aktiespararna i Stockholm City (sthlm vasa) & via Nyhetsbyrån Direkt.

Se PlayDirekt, Nyhetsbyrån FB, Twitter samt Infront (Infront har ca 10 000 tradingterminaler i Sverige riktade till professionella investerare, traders och institutioner)

Investerardagen är en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med ”Investerardagen” är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning. Investerardagen är en dag med en mix av bolag, listade på First North, Aktietorget och NGM, alla med en spännande framtid och idéer som de delar med sig av.

Följande bolag presenterades, se presentationer från seminariet, varav 4 bolag valde att få sin presentation filmad. Några bolag valde att inte offentligöra sin presentation.

08.00-08.25    Climeon AB

Climeon är ett svenskt cleantech- bolag som grundades 2011 och som har sitt huvudkontor i Stockholm med drygt 40 anställda. De har etablerat en organisation med stor produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för snabb tillväxt.

08.25-08.50    Immune System Regulation AB
ISR, Immune System Regulation, är ett innovationsdrivet forskningsbolag inom immunoterapi, med bas på Karolinska Institutet i Stockholm. De börsintroducerades på Nasdaq First North i mars 2017 och utvecklar produkter som i första hand fokuserar på HIV/AIDS – virustyper som har förmågan att gömma sig för immunsystemet och som är svåra att lokalisera. 
Se presentation: 2 ISR
08.50-09.15    Cantargia AB
Cantargia har specialiserat sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN04 – är dubbelverkande och bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och blockering av signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi.  Se presentation: Cantargia
09.35-10.00    Euris AB
European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunder och förbättrad vårdkvalitet för patienter.
10.00-10.25    Polygiene AB
Bolaget Polygiene bygger varumärket Polygiene® kring funktionen luktkontroll och Polygiene Stay Fresh®-lösningar för konsumenter. Polygiene bygger sitt varumärke genom att aktivt arbeta med hela värdekedjan från utveckling och tillverkning hos underleverantörer till marknadsföring, distribution och aktiv kundsupport.
10.25-10.50    Medfield Diagnostics AB
Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Se presentation: Medfield Diagnostics
10.50-11.15    Railcare AB
Railcare är ett bolag som arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien.
 11.50-12.15    Enzymatica AB
ISR, Immune System Regulation, är ett innovationsdrivet forskningsbolag inom immunoterapi, med bas på Karolinska Institutet i Stockholm. De börsintroducerades på Nasdaq First North i mars 2017 och utvecklar produkter som i första hand fokuserar på HIV/AIDS – virustyper som har förmågan att gömma sig för immunsystemet och som är svåra att lokalisera. Se presentation: Enzymatica
12.15-12.40    Hemcheck AB
HemCheck utvecklar en enkel men sofistikerad produkt som tar sig an problemet med hemolyserade blodprover. Produkten ger ett snabbt och tillförlitligt resultat, vilket garanterar kvaliteten på varje prov som tagits. Det räddar liv, minskar kostnader och förbättrar vårdkvaliteten.
12.40-13.05    Dignitana AB

Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag listat på NASDAQ OMX First North. Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. DigniCap® är bolagets huvudprodukt, ett skalpkylningssystem som används vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall. Bolagets DigniCap®-system har erhållit patent i Europa, Japan och USA. Se presentation: Dignitana

 13.20-13.45    D. Carnegie AB

D. Carnegie & Co äger och förvaltar bostadsfastigheter i framförallt Stockholmsområdet, men även i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Tranås, Arboga och Köping. I bolaget ingår även bostadsfastighetsbolaget Östgötaporten i Norrköping. Bolaget äger och förvaltar drygt 18 000 lägenheter. Förvaltningen sker nära hyresgästen för högsta möjliga servicegrad. Bolaget samarbetar med det omgivande samhället för att skapa ett bra boende och satsar på utveckling.

13.45-14.10    Chromogenies AB

ChromoGenics är ledare inom dynamiska glas med kontrollerbara optiska egenskaper. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger dynamiskt solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades försäljning och leveranser till fastighetsprojekt i Skandinavien. Se presentation: Chromogenics

14.20-14.45    Intervacc AB
Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Bolaget utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och deras teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.
Se presentation: Intervacc
14.45-15.10    Inhalation Sciences AB

Inhalation Sciences utvecklar och kommersialiserar världsledande lab-instrument för att mäta hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

15.10-15.35    Raytellegence AB
Raytelligence erbjuder en sensor och en tjänst för att monitorera bl a hjärtslag, kroppsposition och rörelse. Riktar sig till hälsovårdssektorn, men ser även stor potential inom industriella applikationer.