Inbjudan till lunchseminarium på Scandic Klara, Hötorget 14 oktober

Välkommen på lunchseminarium med AdderaCare, ett vårdföretag på väg mot Nasdaq First North Stockholm!

Sveriges befolkning blir allt äldre. Det ökade antalet äldre människor innebär ökade vårdkostnader och då åldrandet i sig innebär fysiologiska nedsättningar och potentiellt kroniska sjukdomar finns ett ökat behov av vård och omsorg.
AdderaCares vision är att utveckla en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Varmt välkommen till Scandic Klara Hotell, Slöjdgatan 7 vid Hötorget i Stockholm för att få veta mer om AdderaCare och bolagets framtida planer. Lunch serveras från klockan 11.40 och presentationen av bolaget startar strax efter 12.00.

Investeringsträffen anordnas i samarbete med Sedermera Fondkommission & Aktiespararna Stockholm Vasa. 

Anmäl dig här!

Begränsat antal platser så vi följer principen först till kvarn.

AdderaCare

AdderaCare planerar att bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv. Företagsgruppen ska växa fortare än marknaden organiskt och gruppen ska utökas med kompletterande förvärv. Moderbolaget köper lönsamma bolag som efter förvärv får fortsätta sin verksamhet med samma namn och ledning.

AdderaCares utvecklingsmålsättningar

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden.

Genom emissionslikviden avser AdderaCare att möjliggöra framtida företagsförvärv samt stärka sin finansiella ställning genom skapandet av en finansiell buffert. Nyemissionen kommer även att generera en ägarspridning.

Företagsgruppen kommer att kompletteras med lönsamma bolag som är aktiva inom hjälpmedelssektorn. AdderaCares målsättning är att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50 %, där 10 % är hänförligt till organisk tillväxt och resterande är hänförligt till tilläggsinvesteringar.

 

Presenteteras av:

Bolagets VD Michael Hermansson kommer att närvara, svara på frågor och diskutera med Dig.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 13 – 27 oktober 2016
Teckningskurs: 7,30 SEK per aktie
Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 aktier (5 110 SEK)
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 450 000 aktier och lägst 870 000 aktier. Vid fulltecknad
nyemission tillförs bolaget 10 585 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade listningen på Nasdaq Stockholm First North är 60 % av högsta emissionsvolym
Antal aktier före nyemission: 10 800 000 aktier
Bolagets värdering (pre-money): Cirka 78,8 MSEK
Listning på Nasdaq Stockholm First North: Aktien i AdderaCare AB är planerad att listas på Nasdaq Stockholm First North.
Första dag för handel är beräknad att bli 1 december 2016