Inbjudan till ”HQ Gate”, ny bild av HQ-härvan

Ett investeringsseminarium med ekonomijournalisten Jenny Hedelin och analys av det breda indexet S&P 500, 25 oktober på Clarion Sign.

I juni i år friades finansmannen Mats Qviberg och övriga tilltalade i tingsrätten från svindleribrott efter en flera månader lång rättegång. Målet handlade om när HQ Bank förlorade sitt banktillstånd och tvångslikviderades för sex år sedan, på grund av att bankens tradingverksamhet, enligt Finansinspektionen, inte hade följt gängse regler.

Finansinspektionens beslut att stänga HQ Bank vilade på felaktiga grunder. Det hävdas i den nya boken ”HQ Gate”, skriven av ekonomijournalisten Jenny Hedelin som kommer berätta om hur hon fick idén att skriva en bok om turerna kring HQ.

images

Finns möjlighet att köpa boken HQ-Gate  under seminariet eller här för mer information!

Vi fortsätter hösten med ett investeringsseminarium tillsammans med Aktiespararna Stockholm Vasa och presenterar en palett av intressanta bolag inom olika områden. Vi avslutar kvällen med teknisk analys av det breda indexet S&P 500 (Standard & Poor’s 500), som också ger oss indikationer om världsekonomin.

Vi bjuder på mat & dryck!
Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Anmäl dig här!

Öppet för fler än medlemmar i Aktiespararna.
Välkommen!

Följande företag kommer presenteras.

Orexo

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som lyckats ta fyra produkter till marknaden. Bolaget fokuserar på behandling av opiatberoende, vilket är en marknad som växer snabbt över hela världen. I USA där opiatmissbruk är en epidemi säljer Orexo själva sitt läkemedel Zubsolv. Orexo har också en intressant portfölj av projekt som på sikt kan komma att utvecklas till framgångsrika läkemedel.

För mer information se: Orexo

Presenteras av VD Nikolaj Sørensen som kommer berätta om Orexos verksamhet, marknader, produkter och ge en finansiell uppdatering utifrån årets tredje kvartal samt berätta om den senaste tidens positiva händelser som kommer prägla utvecklingen framgent.

WntResearch 

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget (WNT).

För mer information se: WntResearch

Presenteras av Henrik Lawaetz, MD, MBA Chief Executive Officer

Ripasso Energy

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor som möjliggör elproduktion dygnet runt med hjälp av solen, då den är tillgänglig, kombinerat med ett stort urval av bränslen vid mörker eller moln. Motorn tillverkas av Sibbhultsverken AB och är baserad på en exklusiv licens från Kockums AB och bolaget leds av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums.

Bolaget genomför just nu en nyemission för att väl kunna leverera de första kommersiella anläggningarna som förväntas påbörjas kommande år. Notering på NGM Nordic MTF beräknas ske 28 november 2016.

För mer information se: Ripasso Energy

Presenteras av Gunnar Larsson, Vd och grundare samt, Sven Sahle, styrelseordförande och majoritetsägare

Ebeco AS

Ebeco AS är ett norskt tillverkande företag med befintligt business med fabrik i Slovakien som erbjuder display och logistisk utrustning till Coca-Cola och Carlsberg. På grund av ökad efterfrågan byggs fabriken för närvarande ut. Ebeco har en diversifierad produktutbud. Företaget planerar en notering på Nasdaq Nordic Main Market. Kapital behövs för att stödja potentialen för explosiv tillväxt och ett enormt försäljnings-intresse för de nyligen patenterade Topslider™  & Turnloader™.  Dessa patent minskar arbetskostnaden signifikant vid att fylla flask-kylare och vill senare också orsaka att flaskans etikett kommer emot kunderna. Den beräknade payback för en standardkylare (90 x 200 cm) med Topslider™  är bara 12 veckor !!! Ebeco har nu undertecknat ett samförståndsavtal med Coca-Cola som önskar snarligen produktion. Den globala marknaden med enbart Coca-Cola är estimerad till > 60 miljarder kronor.

Presenteras av Henning Bersagel, CEO

Zhoda Investments 

Zhoda Investments AB (tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB) breddar verksamheten och genomför nu en företrädesemission på 22 miljoner kronor. Bolaget investerar i europeiska onoterade entreprenörsdrivna bolag med ett årligt avkastningsmål på 20%. Bolagets huvudsakliga tillgång är ett ägande i oljefältet Lelyaki i Ukraina, en gång ett av Sovjetunionens största oljefält nu med reserver på 8 miljoner fat.

Emissionslikviden kommer att användas både i investeringsverksamheten där bolaget redan identifierat flera lovande affärsmöjligheter och i oljeverksamheten för att öka produktionen.

Teckningspriset i företrädesemissionen ger en värdering på cirka 4 miljoner kronor. Bolaget är skuldfritt och har en kassa på 7 miljoner kronor.

Aktien handlas på Pareto OTC och söker en ny handelsplattform som kommer att öka likviditeten i aktien.

Presenteras av Robert Karlsson, CEO

AlgoQuant Group gör tekniskanalys av S&P 500

AlgoQuant Group förvaltas och har etablerats av grundare med lång och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Bakgrunden till etableringen av verksamheten har föregåtts av att Bolagets grundare över tid identifierat en önskan från ett stort antal investerare om en alternativ sparprodukt i syfte att diversifiera befintliga sparportföljer.

S&P 500 (Standard & Poor’s 500) är ett aktieindex över 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA. Det är det näst största indexet i USA efter Dow Jones Industrial Average. Aktierna som ingår i indexet handlas på New York Stock Exchange eller NASDAQ och väljs ut av en kommitté som väljer ut aktierna så att indexet ska vara representativt för USA:s industri. Företagen som räknas med i S&P 500 är alla amerikanska och har ett marknadsvärde på 5,3 miljarder US dollar eller mer.[1] Indexet S&P 500 är utvecklat av institutet Standard & Poor’s i USA och underhålls av S&P Dow Jones Indicies som är ett samriskföretag, majoritetägt av McGraw Hill Financial. Samma företag ansvarar även för Dow Jones Industrial Average.[2]

Presenteras av Luis Recabarren, CEO