Inbjudan till investeringsträff 5 december på Hotell Anglais, Stureplan med lite börssnack, vinbar & robothandel!

Vi rundar av året med ett investeringsseminarium tillsammans med Aktiespararna Stockholm Vasa och presenterar en palett av intressanta bolag inom olika områden. Vi avslutar kvällen med teknisk analys av det breda indexet S&P 500 (Standard & Poor’s 500), som också ger oss indikationer om världsekonomin och inte minst reflektioner angående USA:s tillträdande president Donald Trump som innan valet skapade skrämselhicka på marknaden och som nu ses som en frälsare. De kokande börsgolven kokar på Wall Street – med färska “all time high”. Fortsätter det koka till julrallyt?

Vi bjuder på en helkväll med företagspresentationer, lite börssnack, robothandel & vinbar!

Programmet kan komma att kompletteras, då vi inväntar svar från föreläsare.
Anmäl dig här!
Vi bjuder också på wrap & dryck.
Begränsat antal platser, så först till kvarn.(Anmälan nedan)
(Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna, kostnadsfritt)

Följande företag och föreläsare presenteras.

Shortcut Media AB

Shortcut är en ägarledd mediekoncern som under åren vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr 2011 till ca 34 Mkr 2015, pro forma. Koncernens tillväxt drivs av en kombination av organisk tillväxt samt förvärv. Sedan 2012 har fyra förvärv genomförts. Under de första nio månaderna 2016 omsatte koncernen ca 30 Mkr, vilket motsvarar en organisk tillväxt om ca 44% jämfört med samma period föregående år.

Koncernen består av följande sex bolag.

Shortcut Media AB – Koncernmoder; ansvarar för finansiering, avtal, koncernledning samt administration.

Bond Street Film Stockholm AB – Produktion av reklam- och high-end företagsfilm, trailers,  promos, samt filmrelaterad digital produktion.

Shortcut Media Post AB – Efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio.

Goodmotion AB – Produktion av high-end 3D-animation, visuella effekter och 360/VR till reklam- och företagsfilm, TV och drama.

Shortcut Media Film AB – Produktion av beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter, m m.

Shortcut Media Graphics AB – Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik samt TV-grafik.

Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt.

Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom regelbundna förvärv, geografisk expansion, långsiktigt säljarbete och rekrytering av nyckelpersoner.

Fyra skäl att äga Shortcut

  • Stark, lönsam tillväxt
  • Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta möjligheter att driva fortsatt konsolidering
  • Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots diversifierad kundbas
  • Snabb marknadsutveckling som präglas av mycket god tillväxt

Presenteras av Anders Brinck, VD

Kungsleden

Kungsleden har genomgått en stor strategiförändring och är idag en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter i utvalda tillväxtregioner i Sverige med fokus på att aktivt förvalta, förädla och utveckla för att leverera en attraktiv totalavkastning.

Vår bärande idé är att äga flera fastigheter inom ett utvalt läge – ett kluster –  vilket ger oss möjlighet att anpassa och vässa vårt erbjudande utifrån hyresgästernas behov samt aktivt påverka hela områdets utveckling.

Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.

För mer information

Presenteras av Ylva Sarby Westman, vVD och CIO

H&D Wireless AB

”H&D Wireless AB är en ledande Internet-of-things, IoT, leverantör med över 1000 000 levererade produkter över hela världen. Man har nyligen släppt en molnbaserad IoT plattform för Industri och Enterprise för asset and people management för att optimera företags affärsprocesser, se vidare www.hd-wireless.se samt www.hd-rtls.com . Bolaget har i november tagit in 25MSEK i finansiering inför en listning på Nasdaq First North”

 Se artikel i DI

Presenteras av Pär Bergsten, grundare och VD

Axonkids

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bl.a. Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.

Styrelsen för Axonkids AB har beslutat att genomföra en företrädesemission, som vänder sig i första hand till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut togs med stöd av beslut som togs på extra bolagsstämma i Axonkids AB den 2 november 2016.

Skälet för att genomföra nyemissionen är att redan nu utveckla företagets framtida produktplattformar. Varje plattform kostar mellan 5-8 miljoner kronor att utveckla och företrädesemissionen kommer att säkerställa att Axonkids har konkurrenskraftiga och innovativa produkter bortom 2018. Företaget planerar även att etablera sina produkter i Nordamerika vilket också är en betydande investering. Allt detta kommer att väsentligt öka möjligheterna till en fortsatt stark tillväxt.

Bolaget finns noterade på Aktietorget. Emissionskurs 5,50 kr. Emissionsperioden är mellan den 28 november och 15 december. Handel med teckningsrätter mellan den 28 november och den 13 december.

För mer information

Presenteras av Thomas Bräutigam, ordförande

Cyxone

Cyxone är ett biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med huvudkontor i Malmö. Cyxone utvecklar en ny läkemedelskandidat, T20K, för att behandla den neurololgiska sjukdomen multipel skleros (MS).
I maj 2016 introducerades Cyxone på First North/Nasdaq i Stockholm. Bolagets IPO var övertecknat till 540% vilket var på rekordnivå i sammanhanget. Med det kapital som bolaget erhöll med noterinsemissionen och med teckningsoptioner i januari 2017 samt i september 2017 på vardera 12.5 m så är bolaget väl kapitaliserat för att genomföra ett prekilniskt utvecklingsprogram samt en fas I studie i människa under 2017-2018.
Om resultaten som erhållits av forskarna och av Cyxone håller under utvecklingsarbetet så skulle T20K kunna bli ett förstahandsmedel för att behandla MS tidigt för att undvika att svåra episoder med MS symptom, s.k. skov,  uppstår. Oberoende analyser visar att marknadspotentialen av en produkt för MS patienter med de kvalitéer som vi arbetar med för T20K är ca. $1 miljard per år.
Presenteras av Kjell G. Stenberg, Dr Med Sc CEO

 

Cortus Energy

Cortus Energys affärsidé är att tillhandahålla miljöriktig och kostnadseffektiv förnybar energigas till process- och kraftindustri baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®.

För mer information

Presenteras av Rolf Ljunggren, VD

Analys av S&P 500 & börssnack!

Börsen har fortsatt upp, trots Trumps valseger, inte minst S&P 500. Blir det julrally? Hur agerar AlgoQuant Group? Under börssnack, så ha vi en öppen diskussion med gäster, som experter och alla som är allmänt intresserade av börsen, där vi diskuterar både börsen utifrån både teknisk & fundamental analys och onoterat som alternativ över ett glas vin.

S&P 500 (Standard & Poor’s 500) är ett aktieindex över 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA. Det är det näst största indexet i USA efter Dow Jones Industrial Average. Aktierna som ingår i indexet handlas på New York Stock Exchange eller NASDAQ och väljs ut av en kommitté som väljer ut aktierna så att indexet ska vara representativt för USA:s industri. Företagen som räknas med i S&P 500 är alla amerikanska och har ett marknadsvärde på 5,3 miljarder US dollar eller mer.[1] Indexet S&P 500 är utvecklat av institutet Standard & Poor’s i USA och underhålls av S&P Dow Jones Indicies som är ett samriskföretag, majoritetägt av McGraw Hill Financial. Samma företag ansvarar även för Dow Jones Industrial Average.[2]

 

FSAQG-investeringsportfölj

Financial Stockholm & AlgoQuant Group planerar en gemensam investeringsportfölj som bygger på befintlig strategi, vilket förvaltas och har etablerats av grundare med lång och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Bakgrunden till etableringen av verksamheten har föregåtts av att bolagets grundare över tid identifierat en önskan från ett stort antal investerare om en alternativ sparprodukt i syfte att diversifiera befintliga sparportföljer. AlgoQuant Group fokuserar endast på dagsaktuell information via Teknisk Analys. AlgoQuant Group har tagit fram en algoritm, s.k. robothandel, vilket innebär applikation till CME–sevrar i Chicago. FSAQG erbjuder investerare en obligation med en avkastning på ca 8-10%. Olika löptider, med ”prova på” möjlighet. I portföljen finns olika riskstrategier, då AlgoQuant Group investerar parallellt med eget kapital.För mer informaion & genomgång av den planerade utgivningen av obligation, anmäl intresse för privat presentation.

Presenteras av Luis Recabarren, CEO

Fundamental analys VS Teknisk analys

Fundamental analys (FA) kallas aktieanalys som utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera försöker att prognosticera dess framtida utveckling. Att genomföra en fundamental analys innebär i princip att en företagsvärdering i någon form genomförts, eventuellt en mycket förenklad sådan med enkla nyckeltal. Detta skiljer fundamental analys från Teknisk Analys där man försöker förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser genom studier av trender i aktiehandeln och gruppbeteenden hos investerarna. Teknisk Analys (TA) är en samlingsbenämning på metoder att utifrån den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror med mera förutsäga den framtida utvecklingen. Hypotesen är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser. Teknisk analys motiverar inte ett värde utan på hur värdet, som sätts av marknaden, förändras över tiden. Priser antas följa trender som med hög sannolikhet fortsätter i trendens riktning. Ett mål för teknisk analys är att förutse trendbrott.