Inbjudan till Investeringsseminarium på Waterfront Congress Centre 16 november!

Financial Stockholm har nöjet att bjuda in till Sedermeradagen! En heldag att möta intressanta bolag inom micro- och smallcapsegmentet.

Vi bjuder på mindre förtäring under dagen från 7.30-19.00! (anmälan via registration) Begränsat antal platser, så först till kvarn! Se nedan schema och information om bolagen.

Välkommen till ett fullspäckat investeringsseminarium med frukost, lunch, underhållning och börsbar på Waterfront Congress Centre 16 november med en mix av bolag inom micro- och smallcapsegmentet.

Sedermeradagen ger dig som aktiesparare & investerare möjligheten att bekanta dig med intressanta bolag som är noterade och bolag som har för avsikt att noteras inom kort. De medverkande bolagen kommer under dagen presentera sin verksamhet, svara på frågor och mingla med närvarande investorer och åhörare.

Schema för Sedermeradagen Stockholm


07:30 – 07:55   Frukost

07:55 – 08:05   Sedermera Fondkommission hälsar välkomna

08:05 – 08:35   QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

08:35 – 09:05   Colabitoil Sweden AB

09:05 – 09:35   VibroSense Dynamics AB

09:35 – 09:50   OptiMobile AB              

09:50 – 10:15   Paus             

10:15 – 10:45   Odico ApS

10:45 – 11:00   Realfiction Holding AB

11:00 – 11:30   SynAct Pharma AB

11:30 – 12:00   Idogen AB

12:00  12:40   Lunch                       

12:40 – 12:45   Underhållning

12:45 – 13:15   Oncology Venture Sweden AB

13:15 – 13:45   ProstaLund AB

13:45 – 14:15   RhoVac AB

14:15 – 14:45   NextCell Pharma AB

14:45 – 15:05   Paus

15:05 – 15:10   Underhållning

15:10 – 15:40   ExpreS2ion Biotech Holding AB

15:40 – 16:10   Cleantech Invest Oyj

16:10 – 16:40   Toleranzia AB

16:40 – 16:50   Sedermera tackar för dagen

16:50 – 18:00   Börsbar

Mer information om respektive bolag:

SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som bekämpar inflammationer genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen förvärras. I juni 2017 inledde SynAct Pharma sin kliniska fas I-studie för AP1189. Studien omfattar upp till 108 friska försökspersoner och resultat från studien beräknas kunna presenteras under det första kvartalet 2018.

RhoVac AB

RhoVac bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mera specifikt av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa cancern i kroppen. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 – riktas mot detta RhoC- överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde.

VibroSense Dynamics AB

VibroSenses verksamhet startades år med målet att utveckla och kommersialisera professor Göran Lundborgs forskningsresultat inom vibrationsskador i händer. År 2007 lanserades ett CE-märkt handinstrument – VibroSense Meter® – för diagnostikstöd av nedsatt vibrationskänsel i händer, som idag används rutinmässigt av Arbets- och Miljömedicinkliniker i Norge och Sverige. Under 2017 avser VibroSense slutföra utvecklingen av det nya fotinstrumentet. VibroSense avser också att satsa på segmentet cancerkliniker som behandlar cancer med cellgifter eftersom nervskador i händer och fötter är en mycket vanlig komplikation vid denna typ av behandling.

Colabitoil Sweden AB

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO100 bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företag och konsumenter, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100. Bolaget har en årsomsättning vid halvåret 2017 om cirka 94 MSEK och har som mål att 2017 omsätta cirka 280-320 MSEK.

Toleranzia AB

Toleranzia förfogar över en teknologiportfölj för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus är den autoimmuna nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis för vilken läkemedelskandidaten TOL2 utvecklas. Myastenia gravis orsakas av en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet, som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg.

ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB har skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. ExpreS2ion Biotech Holding AB:s affärsidé är att med hjälp av en ny plattformsteknologi tillhandahålla proteiner till forskningsinstitutioner och företag som utvecklar vacciner. ExpreS2ion Biotech Holding AB har även etablerat Joint Venture- företaget AdaptVac ApS tillsammans med NextGen Vaccines ApS, för accelererad utveckling av effektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner.

Idogen AB

Idogen grundades 2008 och utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att en liten andel av patientens dendritiska celler – en sorts vita blodkroppar – tas ut, omprogrammeras och sedan ges tillbaka till patienten. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation.

OptiMobile AB

OptiMobile grundades 2002. Bolaget gör det möjligt för operatörer att leverera innovativa och högkvalitativa telefonitjänster som kombinerar traditionell mobiltelefoni med telefoni över Internet. OptiMobiles lösningar bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling inom telekommunikationslösningar, VoIP/VoWiFi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). OptiMobile har därför förmåga och kunskap att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till både operatörstjänsterna idag och i framtiden.

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB utvecklar avancerade cellterapier med egna och donerade stamceller som kan revolutionera framtida sjukvård. ProTransTM är Bolagets första läkemedelskandidat för behandling av ett stort antal autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar och som första applikationer har valts diabetes och avstötningskomplikationer vid njurtransplantation. I bolagets bifirma Cellaviva sparas stamceller från födseln. Cellaviva är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller. NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Odico ApS

Odico är fokuserat mot byggindustrin och har utvecklat en lösning som, genom att använda digital teknologi assisterad av industrirobotar, kan producera komplexa, arkitektoniska geometrier som annars skulle vara svåra att realisera. Teknologin möjliggör också en stor tidsbesparing jämfört med traditionella byggmetoder. Odicos affärsidé är att med hjälp av digital robotteknologi producera främst gjutformar för gjutning av byggelement i betong men bolagets teknologi möjliggör även bearbetning av andra material. Odico har för avsikt att vidareutveckla teknologin genom att göra den ännu mer användarvänlig och skalbar. Genom detta ska tekniken kunna förpackas i en portabel lösning som kan skeppas till byggföretag över hela världen och därmed möjliggöra för tillverkning av både avancerade och enkla byggelement direkt på byggarbetsplatser eller i byggföretagens fabriker.

ProstaLund AB

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring (BPH). Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och USA. Bolaget har även en pågående ansökan för godkännande av CoreTherm i Kina. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer.

Realfiction Holding AB

Realfiction grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom Mixed Reality, en teknik för att skapa hologram vilket utgör ett helt nytt sätt att marknadsföra produkter. Mixed reality är en sammanslagning av verkliga och virtuella världar för att producera nya miljöer och visualiseringar där fysiska och digitala objekt samexisterar och interagerar i realtid. Realfictions första produkt, Dreamoc, har sedan marknadslansering sålts i över 10 000 exemplar och bolaget lanserade under 2017 DeepFrame, en serie stora Mixed Reality-installationer. Produkterna erbjuder nya möjligheter genom visualiseringar i större modell, baserad på verklig, transparent teknologi.

QuiaPEG AB

Bolaget bedriver verksamhet inom forskning och utveckling och kommersialisering av läkemedel baserat på en plattform av PEGylerings-teknologi. Bolaget har erhållit patent i USA på en avancerad vidareutveckling av en väl beprövad metod för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen, s.k. PEGylering.

PEGylering anses idag vara den metod som är att föredra för att förbättra vissa egenskaper hos läkemedel, i synnerhet en ökning av halveringstiden. En ökad halveringstid med hjälp av PEGylering kan exempelvis innebära att patienten slipper dagliga injektioner och istället injiceras en gång i veckan. Patientnyttan är stor och marknadspotentialen för PEGylerade läkemedel betydande och växande. Sedan 1990 har det sålts PEGylerade biologiska läkemedel för över 120 miljarder euro.

QuiaPEG AB är listat på Aktietorget.

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture bedriver utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture har licens för att använda teknologin Drug Response Prediction (DRPTM). Genom DRPTM kan identifikation av vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat ske, vilket ökar sannolikheten för att kandidaten ska bli framgångsrik i kliniska studier. Bolagets verksamhet bygger därmed på att förbättra svarsfrekvensen av cancerläkemedel som tidigare har stoppats i klinisk utveckling.

Cleantech Invest Oyj

Vi har framgångsrikt byggt företag både som entreprenörer och investerare i över 10 år. Vi har tillsammans rest mer än 180 miljoner EUR samt framgångsrikt genomfört försäljningar både av investeringar och av egna företag. Men viktigast av allt – vi känner fortfarande av entreprenörsruset och arbetar hårt för att få saker gjorda.