Bolagspresentationer, intervjuer & börsanalyser från investeringsseminariet 23 oktober!

Vi fortsatte hösten med ett fullsatt investeringsseminarium på Hotell Anglais, Stureplan med  drygt 200 aktiesparare och investerare tillsammans med en palett av intressanta bolag och börsanalyser.

Bolagspresentationer, intervjuer & en internationell överblick över börsläget med lite extra fokus på USA och Sverige.

BIOVICA INTERNATIONAL AB

Vi ställde några frågor till Biovica International AB i samband med deras presentation:

Jag förstår att patienter och läkare drar nytta av er produkt men vad säger läkemedelsbolagen om ert test?

Läkemedelsbolag har nytta av Biovicas produkt både under utvecklingen av nya läkemedel och när läkemedlet nått marknaden. Under utvecklingsfasen kan DiviTum hjälpa bolagen att utvärdera om behandlingen är effektiv och på så vis öka sannolikheten för att ett nytt läkemedel blir godkänt av myndigheterna. Läkemedelsbolagen investerar mycket stora summor varje år på att ta nya läkemedel till marknaden och om vi på Biovica ökar sannolikheten för att få dessa läkemedel godkända skapar vi stora värden för våra samarbetspartners. Vi samarbetar idag redan med ett par internationella bolag för att med vår teknik utvärdera nya läkemedelskandidater.

Ytterligare värden skapas för våra partners när läkemedlet väl är ute på marknaden. En bra biomarkör ger en fördel gentemot konkurrerande läkemedel och kan därmed öka intäkterna och marknadsandelarna för bolaget. Eftersom marknaden för cancerläkemedel är stor, ofta flera miljarder dollar när det rör sig om en storsäljare, så är varje marknadsandel mycket värd.

Var är Biovica om 5-10 år?

Om 5 år har Biovica:

  • Lanserat DiviTum för dess första applikation inom spridd bröstcancer.
  • Breddat användandet till ytterligare applikationer inom spridd cancer som t.ex. lungcancer.

Om 10 år har Biovica:

  • Etablerat DiviTum tekniken som en standardmetod vid utvärdering av spridd cancer.
  • Lanserat ett CDx (Companion Diagnostic test), dvs en komplementär biomarkör till ett specifikt läkemedel.
  • Etablerat oss inom områden även utanför cancer, som t.ex. autoimmuna sjukdomar.

Anledningar till att investera i Biovica?

  • Företaget har ett bevisat unikt test som kan tillföra stora värden för patienter, läkare, betalare och läkemedelsbolag.
  • Behovet av detta test är stort, idag spenderas stora pengar på behandlingar som inte är effektiva och dessutom ger stora biverkningar för patienterna.
  • Initiala applikationen, spridd bröstcancer, har stor potential och bolaget har tagit ett antal viktiga steg mot att kommersialisera applikationen.
  • Potentialen utanför den initiala applikationen är ännu större.

För mer information och fördjupning, se bolagspresentationen:

För mer information.

Presenteras av: Anders Rylander, vd Biovica International AB

AEROWASH AB

Vi ställde några frågor till Aerowash AB i samband med deras presentation:

Varför ska jag köpa aktier i Aeowash?

Bolaget befinner sig en spännande fas, med ny produkt, första genombrottsorder till Air Canada, och internationell expansion 2018. Erfaren ledning nischad marknad. Tillväxtbransch.

Hur ser konkurrenssituationen ut?

Manuell tvätt är idag vanligast. Finns ett annat bolag, Aviator Group, som säljer en semi-automatisk lösning.

Ni planerar en nyemission, när är det dags för det och varför, d.v.s vad skall ni använda pengarna till?

Teckningsperiod är 10 november till 24 november. Pengarna går till att säkerställa leverans till Air Canada, förstärka rörelsekapitalet för den kommande expansionen.

För mer information och fördjupning, se bolagspresentationen:

För mer information.

Presenteras av: Niklas Adler, Aerowash AB

Time People Group AB

Vi ställde några frågor till Time People Group AB i samband med deras presentation:

Hur har ni lyckats leverera resultat och positiva siffror i både högkonjunktur som lågkonjunktur?

Har man som vi bevisat att man kan driva ett konsultföretag med vinst genom en lågkonjunktur så har man samtidigt bevisat att man klarar av tre saker.

–          att sälja i en nedåtgående marknad och förmåga att hitta nya kunder och branscher som inte påverkats eller till och med växer i en lågkonjunktur

–          att driva företaget med rätt kostnadsmassa

–          att skapa en företagskultur som är drivande och engagerande och som premierar hårt arbete

Time People Group har alltid haft ett starkt säljfokus med duktiga, drivande och kompetenta säljare. Vi har också medvetet valt vår kundbas så att den ska vara så konjunkturoberoende som möjligt. En annan viktig aspekt är att alltid vara försiktig med kostnadsmassan. Vi har alltid tagit ansvar för ekonomin och sett till att vi inte dragit på oss onödiga kostnader.

Att driva ett företag i högkonjunktur har så klart sina utmaningar men att få det att växa i en lågkonjunktur visar på att både ledning och de anställda är engagerade och motiverade. Det är det som gjort att Time People Group lyckats!

Vad ska ni använda emissionskapitalet till och hur ser företagets ekonomiska situation ut idag?

Time People Group står på en mycket stabil, ekonomisk grund. Vi har växt organiskt, är helt skuldfria och har gått  med vinst de senaste 10 åren.

Vi kommer fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv på samma stabila sätt som förut. Anledningen till nyemissionen är att vi vill öka tillväxttakten , främst genom förvärv.  Vi tror att med likvida aktier kommer vi ha lättare att bli en attraktiv partner och därigenom växa snabbare.

Mer information om emissionen kan man läsa HÄR!

För mer information och fördjupning, se bolagspresentationen:

För mer information.

Presenteras av: Magnus Lönn, Koncernchef

Double Bond Pharmaceutical AB

Vi ställde några frågor till Double Bond Pharmaceutical AB i samband med deras presentation.

Vilken typ av avtal letar ni efter för utvecklingen av era produkter?

Vad ska ni göra efter ni  börjar sälja era produkter och tjänar stora pengar?

Ta del av frågorna och mer information och fördjupning, se bolagspresentationen:

För mer information.

Presenteras av: Igor Lokot, vd Double Bond Pharmaceutical AB

Klaria Pharma Holding AB

Vi ställde några frågor till Klaria Pharma Holding AB i samband med deras presentation.

Kan du beskriva lite mer om patentstrategin inom Klaria

Hur mycket av marknader kan Klarias produkter adressera?

Kan du ge lite mer detaljer om hur avtalet med Purdue ske ge inkomster?

Ta del av frågorna och mer information och fördjupning, se bolagspresentationen:

För mer information.

Presenteras av: Scott Boyer, vd Klaria Pharma Holding AB

MaxFastigheter i Sverige AB

Vi ställde några frågor till MaxFastigheter i samband med deras presentation.

Hur ser framtida expansions planerna ut?

Finns det fortfarande fastigheter att förvärva till bra avkastningar?

Ta del av frågorna och mer information och fördjupning, se bolagspresentationen:

För mer information.

Presenteras av: Håkan Karlsson VD

Anders Haglund, Safe Return Asset Management Nordic AB

Anders gjorde en internationell överblick med lite extra fokus på USA och Sverige.

För mer information och fördjupning, se presentationen:

Safe Return är ett värdepappersbolag verksamt inom tre affärsområden: Kapitalförvaltning, värdepappersrådgivning och analys. Inriktningen är aktie- och aktiefondsstrategier kopplat till personlig service. Målet är att Safe Return ska hjälpa dig som kund att vara med på kursuppgångar och att undvika börskrascher.

För mer information