INVESTERINGSSEMINARIUM & BÖRSANALYS 30 NOVEMBER PÅ HOTELL ANGLAIS, STUREPLAN!

Vi fortsatte 30 november med ett investeringsseminarium och presenterade ett antal intressanta bolag, samt tog tempen på världsekonomin!

Kvällen innefattade även en analys av aktiemarknaden i Sverige och internationellt.  Hur länge kommer det fortsätta uppåt, i synnerhet USA som driver världsekonomin? Vår ständige analytiker och börsproffs redde ut frågan.

Följande företag & föreläsare presenterades.

Sonetel AB

Sonetel tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Den nuvarande tjänsten består av internationella lokala telefonnummer med global vidarekoppling. Numrena används av småföretag globalt för att komma närmare sina internationella kunder och öka försäljningen. Nästa steg är att lansera en gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 110 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 70 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 av Deloitte till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag med 2000% tillväxt över fyra år. Bolaget är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Presenteras av Henrik Thomé, VD

Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II‐studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under kommande influensasäsong, 2017/2018. Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Presenteras av Dr. Hans Arwidsson, President & CEO

COMPUTER INNOVATION AB

Computer Innovations affärsidé är att leverera webbaserade program (ofta kallade Software as a Service – SaaS eller molnbaserade program) för bokföring, fakturering och andra administrativa tillämpningar.

Målgruppen är mindre företag i flera länder med upp till 30
anställda. I stort sett i alla länder hör mer än 96 procent av
alla företag till denna grupp. Den är alltså hyggligt stor!

Det första land vi går in i är Sverige. Det sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (www.cloudofsweden.se )

Vår affärsidé bygger på att det ska vara kostnadseffektivt att
etablera våra program i många länder. Därför har vi utvecklat en avancerad plattform som till låg kostnad kan anpassas till de olika ländernas regelverk.

BAKGRUND.

Jan Älmeby är Civilingenjör, grundare av och VD och styrelseledamot i bolaget. Jan grundade under 1984 Scandinavian PC Systems AB (numera Vismaspcs), och var dess vd fram till januari 2000, varefter han grundade Fortnox AB, där han var vd fram till 2010. Jan grundade även Fortnox International AB (numera Briox AB). Han lämnade Briox i
augusti 2013 för att starta verksamheten i Computer Innovation.

Presenteras av Jan Älmeby, VD

CybAero AB

CybAero erbjuder kompletta fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade VTOL RPAS (Vertical Take-Off and Landing Re-motely Piloted Aircraft System) samt tillhörande tjänster till kunder på kommersiella, civila och militära marknader världen över. Bolagets högkvalitativa system är enkla att använda och underhålla.

CybAeros strategi är att tillhandahålla kundanpassade systemlösningar baserade på Bolagets egenutvecklade plattform, APID One. Systemen utvecklas i samverkan med utvalda leverantörer av delsystem, exempelvis nyttolast, länkar och specialiserade programvaror.

Ta del av erbjudande CybAero teaser_tryck 

Presenteras av ansvarig.

Gabather AB-Inbjudan till teckning av units. GabatherProspekt P

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet.  Det finns ett stort behov av utveckling inom bolagets fokusområden och efterfrågan på bättre behandlingar, med färre och mindre biverkningar, är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar. Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av huvudkandidaten GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt bredda indikationsområde för GT-00

Presenteras av ansvarig.

Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB (publ) grundar sig på Pecka Nygårds unika kunskap och erfarenhet inom kretsloppsodling. Han har jobbat med kretsloppsodling i 20 års tid. Pecka har både fiskarbakgrund och trädgårdsutbildning. Han började med att odla fisk i havet i många år, men insåg nackdelarna med att närmiljön tog skada. Så han beslutade att istället odla fisk tillsammans med grönsaker i en kretsloppsodling på land. Pecka började med ett litet växthus i hobbyskala och har därefter byggt ut och provat det mesta som går. Han har haft flera olika sorters fisk och odlat allt från meloner till kryddväxter.
Peckas resultat har varit mycket goda genom åren. Inte minst har grönsakerna blivit väldigt smakrika och fina. Dessutom har fisken aldrig varit sjuk då biobäddarna har en mycket god förmåga att bryta ned främmande organismer och bakterier. Odlingen kräver varken antibiotika eller kemisk bekämpning. De problem som kan uppstå i växthuset går att bekämpa med biologiska metoder, till exempel insekter. Utifrån Peckas erfarenheter bygger vi nu en större odling med regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken. Pecka Nygård finns med i företaget som ägare, specialist och anställd.

Presenteras av Daniel Brännström delägare och grundare.

Anders Haglund, Safe Return Asset Management Nordic AB

Anders, vår ständige analytiker och börsproffs gjorde en internationell överblick med lite extra fokus på USA och Sverige. Anders tog också med några aktier som de tycker är lite extra intressanta just nu.

Safe Return är ett värdepappersbolag verksamt inom tre affärsområden: Kapitalförvaltning, värdepappersrådgivning och analys. Inriktningen är aktie- och aktiefondsstrategier kopplat till personlig service. Målet är att Safe Return ska hjälpa dig som kund att vara med på kursuppgångar och att undvika börskrascher.