Bolagspresentationer och analyser från Investerarmötet 22 februari på Hotell Anglais, Stureplan med Björn Olander, Murgata Equity Research. Hur skall man investera i Hälsovårdssektorn?

Vi hade bjudit in Björn Olander som har grundat Murgata Equity Research och har lång erfarenhet som aktieanalytiker i Hälsovårdssektorn. Han gjorde en översikt av den svenska sektorn, några aspekter som investerare bör tänka på och sammanfattade några färska intryck från rapportsäsongen. För mer information

Nedan föreläsning av Björn Olander, samt bolag som uppdaterade sina framtida planer för 2023 och kommande år.

 Björn Olander som har grundat Murgata Equity Research och har lång erfarenhet som aktieanalytiker i Hälsovårdssektorn. Han ger en översikt av den svenska sektorn, några aspekter som investerare bör tänka på och sammanfattar några färska intryck från rapportsäsongen. För mer information
Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.
Presenteras av Dr Martin Edlund, VD info
Clinical Laserthermia Systems utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. Presenteras av Dan Mogren, VD info
MeeW är moderbolag i en grupp av bolag verksamma inom tech sektorn. MeeW focuserar på 3 olika områden – Meew STUDIOS, MeeW Invest och MeeW BRANDS.Verksamhetsområdena skiljer sig från varandra – konsulting, investeringsverksamhet och även app utveckling samt olika plattformar. MeeW rekryterar även nya talanger och utbildar dem via sin egen utbildningsgren som heter ACADEMY. VD Armin Kavousi kommer att förklara hur bolagets framtida planer ser ut och hur emissionslikviden från den pågående emissionen kommer att användas. info
Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. info
Presenteras av Michael-Robin, VD ERBJUDANDE
VibroSense utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Visionen är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter. Presenteras av Hans Wallin, VD info