Inbjudan till Investerarmötet 22 februari på Hotell Anglais, Stureplan med aktieanalytikern Björn Olander. Hur skall man investera i Hälsovårdssektorn?

Varmt välkommen till Investerarmötet 22 februari 2023 som vi fortsätter med bolagspresentationer och föreläsningar kring aktier & investeringar. Vi bjuder på något att äta och dricka.  För mer information via anmälan 

Program

Vi fortsätter börsåret med Investerarmötet 22 februari, ”Investera som Proffsen” vilket vi bland annat bjudit in aktieanalytikern Björn Olander som har grundat Murgata Equity Research och har lång erfarenhet som aktieanalytiker i Hälsovårdssektorn. Han kommer ge en översikt av den svenska sektorn, några aspekter som investerare bör tänka på och sammanfattar några färska intryck från rapportsäsongen. Web: Murgata.se

Nedan bolag kommer uppdatera sina framtida planer för 2023 och kommande år. Spotlight Stock Market kommer också under kvällen berätta om deras marknadsbevakning.

Gabather AB (publ)

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar.

För mer info

Presenteras av Michael-Robin, VD

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Clinical Laserthermia Systems utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt.

För mer info

Dan Mogren, VD

Minesto AB (publ)

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

”Minestos teknik har det senaste året omsatts i produkter som bevisat sin konkurrenskraft via kontinuerlig elproduktion och oöverträffad prestanda. En nyemission stärker vår finansiella ställning för investeringar i uppskalning och breddning av en kommersiell projektportfölj. Minesto befinner sig nu i en ny utvecklingsfas på vägen mot nyttiggörande av en hittills outnyttjad global naturresurs.”

För mer info

Presenteras av Dr Martin Edlund, VD

Meew Group

MeeW är moderbolag i en grupp av bolag verksamma inom tech sektorn. MeeW focuserar på 3 olika områden – Meew STUDIOS, MeeW Invest och MeeW BRANDS.Verksamhetsområdena skiljer sig från varandra – konsulting, investeringsverksamhet och även app utveckling samt olika plattformar. MeeW rekryterar även nya talanger och utbildar dem via sin egen utbildningsgren som heter ACADEMY. VD Armin Kavousi kommer att förklara hur bolagets framtida planer ser ut och hur emissionslikviden från den pågående emissionen kommer att användas.

VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Visionen är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

För mer information

Presenteras av Hans Wallin, VD

Vi bjuder på något att äta & dricka. 

Programmet kan komma att uppdateras, då vi inväntar svar från föreläsare.

Välkommen!