Vart är börsen på väg 2023? ”Investera som Proffsen” med aktieanalytikern Anders Haglund.

Varmt välkommen till Investerarmötet 29 mars 2023 som vi fortsätter med bolagspresentationer och föreläsningar kring aktier & investeringar.

Vi har bjudit in Anders Haglund som är en professionell investerare, analytiker & tradingcoach, samt bolag som kommer uppdatera sina planer för året 2023.

Vart är börsen på väg 2023?

Vi bjuder på något att äta och dricka.

(för mer information via anmälan ”INBJUDAN”)

INBJUDAN

Vart är börsen på väg 2023?

Vi bjuder in professionella investerare som tar tempen på börsläget, vilket vi bland annat bjudit in aktieanalytikern Anders Haglund som kommer göra en övergripande analys av börsläget i både Sverige & USA, samt även plocka fram några aktier som han tycker kan vara extra intressanta att titta lite närmare på under rådande börsläge. Vi har även bjudit in Nordic Issuing som är specialister inom emissionstjänster och som projektleder emissioner från start till mål.

Nordic Issuing

Nordic Issuing erbjuder ett stort utbud av tjänster för hela den nordiska aktiemarknaden. De kan hjälpa till med alla typer av bolagshändelser i Eurocolear Sweden AB och VP Securities A/S, såsom till exempel börsnoteringar, företrädesemissioner, optionsinlösen, offentliga uppköp eller riktade emissioner. De kan även hjälpa till med obligationer, vinstandelslån eller konvertibler m.m.

Om Banérska Palatset

Den här gången fortsätter vi på Västra Trädgårdsgatan på Banérska palatset, intill Kungsträdgården och Tändsticks Palatset. Byggnaden är ursprungligen uppförd på 1620-talet av riksrådet Svante Gustafsson Banér, son till hovmarskalk Gustav Banér. Efter ägarskiften under seklerna disponeras palatset sedan 1922 av Oberoende Odd Fellow Orden.

Bolagspresentationer

Följande bolag som medverkar är inom hälsosektorn, varav ett är inom försvarsindustrin: Prostatype Genomics AB (publ), Stayble AB (publ), Tendo AB (publ), Diagonal Bio AB (publ), Biosergen AB (publ) & Scandinavian Astor Group AB (publ)

Prostatype Genomics AB (publ)

Prostatype Genomics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat och marknadsför gentestet Prostatype, som med hjälp av befintliga vävnadsprover bedömer aggressiviteten hos konstaterad prostatacancer och minskar risken för över- eller underbehandling. Verksamheten drivs globalt och med störst närvaro på de stora europeiska marknaderna.

Presenteras av Fredrik Persson, VD

Stayble Therapeutics AB (publ)

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk ryggsmärta som orsakas av degenerativ disksjukdom. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett enda tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har en pågående klinisk fas 2b studie inom degenerativ disksjukdom och utökar nu användningen av STA363 till ytterligare en indikation, kroniskt diskbråck, där en fas 1b-studie håller på att startas upp. Behandlingen fokuserar på att permanent minska patientens smärta genom att angripa de underliggande orsakerna. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta och genomför nu en företrädesemission för att bland annat finansiera studierna.

 För mer information

Presenteras av Andreas Gerward, CEO

Diagonal Bio AB (publ) (presentationen kommer göras på engelska)

Baserat på sin patentskyddade plattformsteknologi utvecklar Diagonal Bio (Diagonal) en helt ny typ av diagnostiksystem som har en potential att möta det ökande behovet av snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar. Tekniken ger samma noggrannhet som dagens ledande diagnostiska metod, PCR, men är inte beroende av komplicerad logistik i förbindelse med försening av prover till stora centrala laboratorier och är därför betydligt snabbare och mer kostnadseffektiv. Med hjälp av Diagonals teknologi kan alla typer av infektionssjukdomar praktisk taget diagnostiseras inom 10-15 minuter, direkt nära patientens. Det gör att rätt behandling snabbt kan sättas igång samtidigt som risken för smittspridning minskar. Diagonals plattformsteknologi kan även användas för andra ändamål än diagnostik av infektionssjukdomar hos människor, till exempel för att identifiera bakterier i mat, djurfoder och vatten, eller för att upptäcka skadedjur, patogener och sjukdomar hos djur och grödor. Även detta med samma höga noggrannhet som dagens PCR-baserade tekniker, men på ett betydligt snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt sätt. De första enheterna i ett testsystem för forskningsanvändning (RUO) har redan tillverkats och levererats och framöver är Diagonals fokus på utvecklingen av två olika kommersiella system baserade på den Bolagets teknologi, ett som är skräddarsytt för allmän laboratorieanvändning (LAMPlify™) och det andra för in vitro-diagnostik (PANVIRAL™).

Presenteras av Jack Egelund Madsen, CEO

Tendo AB (publ)

Tendo grundades år 2016 och är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget utvecklat handsken Tendo OneGrip, ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion.

Biosergen AB (publ)

Biosergen utvecklar nya behandlingar av invasiva svampinfektioner, ett område där endast en ny klass av svampdödande läkemedel har utvecklats på tre decennier. (presentationen kommer göras på engelska)

Biosergen is a biotechnology company that employs the majority of its organisational and financials resources on the clinical development of BSG005. BSG005 is a potentially disruptive antifungal drug with blockbuster potential based on significant safety and potency advantages over competing antifungals, including Amphotericin B, in more than a decade of preclinical studies. 

“Biosergen has now completed and will discuss the phase 1 clinical trial with it’s very positive outcome and is ready to move into phase II trials in patients with Invasive Fungal Infections.”

Presenteras av Peder M. Andersen MD, Chief Executive Officer

Scandinavian Astor Group AB (publ)

Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige.

Vi bjuder på något att äta och dricka och äta.

Programmet kan komma att uppdateras då vi inväntar svar från föreläsare

Välkommen!