INBJUDAN TILL INVESTERINGSSEMINARIUM & VINMINGEL 23 OKTOBER PÅ HOTELL ANGLAIS, STUREPLAN!

Vi fortsätter hösten med ett investeringsseminarium, vinmingel och en palett av intressanta bolag, samt tar tempen på världsekonomin! Välkommen 23 oktober till Hotell Anglais, Stureplan!

Vi bjuder på något att äta, dricka & vin i “baren”!
Begränsat antal platser, så först till kvarn. (Anmälan via registration)

Tillsammans med Aktiespararna i Stockholm City (sthlm vasa) fortsätter vi hösten med ett investeringsseminarium på Hotell Anglais, Stureplan och presenterar ett antal aktuella bolag med inriktning främst inom life science men också inom andra sektorer. Kvällen innefattar även en analys av börsläget i Sverige och internationellt, inte minst i USA. Programmet har uppdateras med Time People Group.

Följande företag kommer presenteras.

BIOVICA INTERNATIONAL AB

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Biovicas B-aktie är noterad på Nasdaq First North. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information.

Presenteras av: Anders Rylander, vd Biovica International AB

Double Bond Pharmaceutical AB

Double Bond Pharmaceutical är ett snabbväxande läkemedelsföretag som utvecklar och kommersialiserar first-in-class metoder för behandling av olika typer av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar samt andra livshotande sjukdomar.

Företagets främsta mål är att förse patienter och marknaden med mer effektiva och säkra produkter framför allt inom de områden där dessa behov inte har uppnåtts eller är otillfredsställande.

För mer information.

Presenteras av: Igor Lokot, vd Double Bond Pharmaceutical AB

Klaria Pharma Holding AB

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Genom att kombinera Bolagets patenterade drug delivery-plattform (som möjliggör snabb och pålitlig transmukosal absorption via en mukoadhesiv film) med kliniskt testade och väl beprövade substanser, läggs grunden för ett unikt koncept med stora fördelar.

För mer information.

Presenteras av: Scott Boyer, vd Klaria Pharma Holding AB

AEROWASH AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

För mer information.

Presenteras av: Niklas Adler, Aerowash AB

MaxFastigheter i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med tonvikt på handel och kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt.

Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF.

För mer information.

Presenteras av: Håkan Karlsson VD

Time People Group AB

Time People Group är en etablerad konsultkoncern bestående av fyra dotterbolag. Bolagen erbjuder specialistkonsulter inom IT och förändringsledning och är alla nischade inom olika expertisområden. Bolaget utvecklar, förenklar och effektiviserar IT verksamheten hos koncernens alla kunder.

Kundbasen består av tre huvudgrupper:

  • Bank, finans och försäkring
  • Offentlig sektor
  • Retail

Detta ger en låg riskprofil och en jämn kundbas över tid. Time People Group har i dagsläget en kundbas på över 150 kunder med 90 anställda och omsatte 108,4 miljoner med en vinstmarginal på 13,6 % det senaste verksamhetsåret. Bolaget har levererat vinst och ökat omsättningen de senaste 10 åren och genomför nu en nyemission för att kunna öka tillväxttakten.

För mer information.

Presenteras av: Magnus Lönn, Koncernchef

Anders Haglund, Safe Return Asset Management Nordic AB

Anders kommer göra en internationell överblick med lite extra fokus på USA och Sverige. Anders tar också med några aktier som de tycker är lite extra intressanta just nu.

Safe Return är ett värdepappersbolag verksamt inom tre affärsområden: Kapitalförvaltning, värdepappersrådgivning och analys. Inriktningen är aktie- och aktiefondsstrategier kopplat till personlig service. Målet är att Safe Return ska hjälpa dig som kund att vara med på kursuppgångar och att undvika börskrascher.

För mer information