Memorandum för Trading Times Hedge Nordic AB (Hedge Nordic)

Ladda ned memorandum och skriv ut!

Trading Times Hedge Nordic AB (Hedge Nordic)

Moderbolaget Trading Times Kapitalinvest genomför nu en ägarspridning genom att i mindre poster sälja ca 49% av Nordic Hedge (60000 B-aktier säljs och moderbolaget behåller 62500 A-aktier). Ägarspridningen har pågått i olika omgångar sedan juli 2014 och Nordic Hedge har idag ca 400 ägare. Ytterligare ägarspridning önskas inför en notering under 2015. Syftet med noteringen är främst att bolaget då kan attrahera institutionella investerare och på så sätt snabbt öka inlåningen väsentligt.

 Valutamarknaden är världens största finansiella marknad och omsätter 12 gånger så mycket som den genomsnittliga dagsomsättningen för världens alla aktiemarknader! Hedge Nordic gör det möjligt för alla att vara med och ta del av resultaten som kan skapas på den internationella valutamarknaden med stöd av robothandel. Det handlar om en ny ”förpackning” av en redan existerande produkt där man kan bli delägare för en bråkdel av det kapital som krävs av andra aktörer i branschen. Hedge Nordic erbjuder ett alternativ till investeringar i fonder, obligationer, råvaror och andra finansiella instrument. Som delägare i bolaget får man ta del av bolagets oberoende tradersammansättning bestående av flera oberoende förvaltningsbolag och deras olika valutastrategier, vilket ger en stabil avkastning med en förutbestämd och begränsad riskexponering. Tack vare sin unika affärsidé tillsammans med den senaste tekniken inom algoritmisk förvaltning är bolagets målsättning att nå en hög avkastning med begränsad risk för sina investerare. Under första halvåret 2014 var avkastningen 20,8%.

Aktier säljs i poster om minst 25 B­aktier à 255 kr, totalt 6 375 kr. Alla som köper aktier erbjuds även att teckna obligationer med upp till 8% årsränta. Om man vill teckna mer än 3 poster måste man även köpa obligationer för minst 30000:-. Räntan blir lägre än 8% om vinsten under året inte räcker för att betala hela räntan på obligationerna. Aktieägarna får å sin sida ingen utdelning alls om inte vinsten täcker mer än de totala obligationsräntorna. Om vinsten överstiger de totala räntorna så går hela överskottet till aktieägarna – varav drygt hälften till moderbolaget som i gengäld står för alla fasta kostnader samt löpande kostnader för robothandeln och för detta tar 25% av vinsten i arvode. Moderbolaget tar också ansvar för att välja olika förvaltare som verkställer robothandeln.

Nordic Hedge har brutet räkenskapsår och räntor och aktieutdelning betalas ut årligen den 15 september. För 2014/2015 är bolagets prognos att vinsten täcker alla räntor och att aktieägarna får 13:- per aktie i utdelning, en direktavkastning på ca 5%.

Ladda ned memorandum och skriv ut!