Se seminariet med finansmannen Mats Qviberg och Jens Engvall, VD Hemfosa Fastigheter

Seminariet med Jens Engvall, VD Hemfosa Fastigheter och finansmannen Mats Qviberg blev fullsatt. Jens Engvall presenterade Hemfosa med övertygelse för de 200 gästerna som berikade kvällen. Temat ”Porträttet” av finansmannen Mats Qviberg gjordes riktigt bra av Mikaela Idermark, vice VD för Unga Aktiesparare, som ställde spännande och intressanta frågor om bakgrund och karriär, vilket uppskattades väl av publiken. Gaming Corps och Kontigo Care avlutade kvällen med intressanta presentationer. Se nedan intervjuer och presentationer av respektive avsnitt.

Intervju med Jens Engvall, VD Hemfosa Fastigheter före seminariet.

Jens Engvall, VD Hemfosa Fastigheter presenterar företagets intressanta resa från hur det började till hur det blev ett framgångsrikt fastighetsbolag, samt kommande strategier för framtiden. Se hela presentationen.

Lyssna på frågestunden med Mats Qviberg modererad av Mikaela Idermark, vice VD Unga Aktiesparare.

Intervju med Mats Qviberg efter seminariet.

Intervju med Mikaela Idermark, vice VD Unga Aktiesparare efter seminariet,

Intervju med Daniel Benitez, VD Kontigo Care.

Lyssna på hela presentationen av Daniel Benitez, VD och grundare av Kontigo Care.

Lyssna på hela presentationen av Gaming Corps.

I