Titanhjärta skulle kunna rädda fler liv

Investeringsseminariet 23 maj på hotell Anglais, Stureplan som var fullsatt med 175 investerare  inleddes med sjukvårdsinnovationer. Följande företag presenterades Kontigo Care, SynAct Pharma och Scandinavien Real Heart.

Nedan följer en sammanställning och en intervju med Scandinavien Real Heart, en av bolagen som medverkade 23 maj under investeringsseminariet på hotell Anglais, Stureplan.

Titanhjärta skulle kunna rädda fler liv

Det har ett uppladdningsbart batteri och kan anpassas i storlek. Scandinavian Real Heart utvecklar ett artificiellt hjärta som fullt ut ska kunna ersätta det mänskliga. I första hand som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Men på sikt är förhoppningen att det också ska kunna fungera som alternativ i de fall då transplantation inte är en möjlighet. Hjärtpumpens yttre hölje är av titan, ett ämne som inte stöts bort av kroppen. Bolaget samarbetar med ledande svenska hjärtkirurger, och noterades på Aktietorget år 2014.

Det råder stor brist i Sverige på hjärtan som kan transplanteras. Idag lider 200 000 personer av hjärtsvikt och 2000 av dessa är sjukhusbundna. Endast de patienter som bedöms avlida inom ett år utan den åtgärden, kan idag bli aktuella för transplantation. Det är ett av de krav som ställs.

– Var tredje barn som är uppsatt på transplantation i Sverige dör eftersom det inte finns någon donator, säger Göran Hellers, ordförande för Scandinavian Real Heart och docent i kirurgi.

Om bolagets produkt fanns tillgänglig på marknaden skulle patienter få längre tid på sig att invänta ett donatorhjärta. Hjärtpumpen är av typen Total Artificial Heart (TAH), den första i sitt slag med två förmak och två kammare. Den liknar ett vanligt hjärta på flera sätt. Bland annat genom sin naturliga puls, förmågan att skapa flöde och syresätta blodet, vilket minskar risken för blodpropp och bidrar till att njurar och hjärna kan fortsätta fungera normalt.

Pumpens yttre hölje består av titan, ett ämne som kroppen inte stöter bort. Hjärtats klaffar är av den standarttyp som används under hjärtoperationer. Förutom ett mindre uppladdningsbart batteri, som implanteras i kroppen enligt beprövad teknik, får patienten en batteriväst att bära utanpå. Det mindre batteriet i kroppen gör det möjligt för patienten att ta av sig västen under 20 till 30 minuter åt gången, för att till exempel ta en dusch eller byta till laddade batterier.

Utveckling

Under maj månad år 2014 genomförde bolaget framgångsrika djurförsök med hjärtpumpen, som då visade att dess funktion kunde bekräftas på flera områden. Scandinavian Real Heart avser att genomföra de studier som lagen kräver, för att kunna möjliggöra kliniska försök med deras artificiella hjärta på människor.

Under tio år har bolaget knutit till sig spetskompetens inom områdena thoraxkirurgi, fysiologi, materialteknik, medicinteknik, energiteknik och motor inklusive motorstyrning. Ett samarbete med ledande svenska hjärtkirurger och kardiologer har också utvecklats.

Konkurrens

Det finns andra TAH-pumpar ute på marknaden idag, men Scandinavian Real Heart artificiella hjärta är det första som har två förmak och två kammare. Tanken är att detta helt ska kunna ersätta ett mänskligt hjärta. Då de andra hjärtpumparna som finns tillgängliga inte fungerar som ett riktigt, medför de risker som blodpropp och andra följdverkningar.

Kort om nyemissionen

Motivet bakom nyemissionen är att finansiera bolagets fortsatta utveckling av ett artificiellt hjärta som kan ersätta det mänskliga. Arbetet med att ta fram hjärtpumpens mekanik är så gott som avslutat. Nästa steg handlar om en miniatyrisering av den elektronik och mjukvara som styr pumpen. Lite längre fram planerar de att skapa en funktion för att variera hjärtfrekvensen, så att den kan anpassa sig efter användarens aktivitetsnivå.

Teckningstiden sträcker sig från 19 maj till 2 juni 2016. Teckningskursen är 11,39 kronor per aktie.

Scandinavian Real Heart AB grundades år 2007.

Se intervjun med CHRISTINA HUGOSSON, VD för Scandinavien Real Heart.

Se eventfilmen med CHRISTINA HUGOSSON, VD för Scandinavien Real Heart.