Ta del av inspelade föreläsningar & bolagspresentationer från Investerarmötet 19 juni på Hotell Anglais!

Investerarmötet med Stefan Fölster, nationalekonom och aktieanalytiker Anders Haglund 19 juni på Hotell Anglais. Ta del av inspelade bolagspresentationer och information från respektive bolag, samt börsanalys av Anders Haglund ”Vart är börsen på väg?” och föreläsning med Stefan Fölster   “Konsten att tappa bort 4000 miljarder – så sköts våra offentliga tillgångar”(Mer information om boken via länk) 

Sommartips!

Teknisk analys online kurs inklusive coaching med Anders Haglund. Online kursen i teknisk analys som tar dig ända fram till mål! Ordinarie pris 2700 kr. Specialerbjudande på 1350 kr till och med sista juni. Så passa på att lära dig teknisk analys med Anders Haglund! Teknisk-analys.nu.

Bolagspresentationer

Följande bolag som medverkade är inom hälsosektorn, varav ett är inom industrisektorn (onoterat): Scandinavian Real Heart AB (publ), Clinical Laserthermia Systems AB (publ) & Northern Industries A/S.

Scandinavian Real Heart AB (publ)

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen. (för mer info via länk/ knapp) För mer information om nyemissionen

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Clinical Laserthermia Systems utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. (för mer information via videolänk) ProspektTeckna via AvanzaTeckna via NordnetMer information

Läs Dagens Industris artikel om CLS här.

Teckningstid: 19 juni – 3 juli 2023.

Teckningskurs: 2,50 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per ny B-aktie. Teckningsoptioner av serie TO 6 B emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 54 281 479 units, bestående av 1 357 036 975 nya B-aktier och 271 407 395 nya teckningsoptioner av serie TO 6 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 135,7 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 6 B kan Bolaget i februari 2024 tillföras ytterligare högst cirka 54,3 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 15 juni 2023 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tjugofem (25) nyemitterade B-aktier samt fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 6 B.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2023 till och med den 28 juni 2023.

Handel med BTU: Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2023 till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter företrädesemissionens genomförande.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till cirka 84 procent (motsvarande cirka 114 MSEK) av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från styrelse, ledning, befintliga ägare, Bolagets nuvarande långivare Buntel AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Fokus A/S samt externa kvalificerade investerare.

Teckningsoptioner av serie TO 6 B: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 6 B har under nyttjandeperioden från och med den 23 januari 2024 till och med den 6 februari 2024 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 0,20 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.

Northern Industries A/S

Northern Industries is the parent company of a group, operating in the steel engineering sector in the UK. Northern Industries operations consist of identifying and acquiring precision steel engineering companies and exploiting synergies amongst the different business units as well as having the objective of enhancing their performance in terms of financial and operational activities.(för mer information via videolänk)

Stefan Fölster 

Om boken: Konsten att tappa bort 4000 miljarder- så sköts våra offentliga tillgångar

Svenska folket är betydligt rikare än vad som hittills varit känt. Det beror på att våra offentliga tillgångar i form av fastigheter, infrastruktur och offentliga företag varken redovisas och värderas efter sitt sanna värde eller förvaltas professionellt. Rätt värderat och förvaltat skulle stat, regioner och kommuner kunna finansiera mycket av vår välfärd utan att behöva höja skatterna. I boken “Konsten att tappa bort 4000 miljarder – så sköts våra offentliga tillgångar” utvecklas förslag som skulle kunna lyfta förvaltningen av de offentliga förmögenheterna till ”best practice” i världen.

Stefan Fölster, tillsammans med Dag Detter, har också skrivit boken, ”The Public Wealth of Nations” – vilken blev utsedd till årets bästa bok av The Economist och Financial Times, samt ”The Public Wealth of Cities” (lyssna på föreläsningen via videolänk)

Vart är börsen på väg 2023?

”Investera som Proffsen” Vi bjuder in professionella investerare som tar tempen på börsläget, vilket vi bland annat bjudit in aktieanalytikern Anders Haglund som gjorde en övergripande analys av börsläget i både Sverige, Europa & USA, samt även plockade fram några aktier som han tycker kan vara extra intressanta att titta lite närmare på under rådande börsläge. (se analysen via videolänk, tyvärr lite sämre kvalitet på videon)