Se filmen analys S&P 500 & Guld av AlgoQuant Group

Luis Recabarren, VD AlgoQuant Group AB, presenterade tillsammans med sina kollegor analyser av S&P 500 och Guld med hjälp av teknisk analys under en fullsatt investeringsträff på Hotell Anglais, Stureplan 19 september. (AlgoQuant Group kommer vara ett återkommande inslag under våra investeringsträffar där de analyserar marknaden)

AlgoQuant Group

AlgoQuant Group förvaltas och har etablerats av grundare med lång och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Bakgrunden till etableringen av verksamheten har föregåtts av att Bolagets grundare över tid identifierat en önskan från ett stort antal investerare om en alternativ sparprodukt i syfte att diversifiera befintliga sparportföljer med. I en tid med skakiga aktiemarknader och betungande regelverk har traditionella investeringsalternativ blivit kostsamma och lågavkastande. Bolagets grundare har som ett led av ovan sedan en tid arbetat arbetat fram och lagt grunden till den verksamhet som idag bedrivs av AlgoQuant Group. Styrelsens förhoppning är att verksamheten utvecklar sig enligt plan och att Bolagets algoritmiska investeringsprocesser på sikt kan erbjudas en vidare skara investerare. AlgoQuant Groups långsiktiga mål är således att ta upp Bolagets aktie till handel på en reglerad marknad, för att på så vis få tillgång till en bredare finansieringsbas, samt med förhoppningen om att öka värdet på Bolagets aktie samt gynna Bolagets obligationsinnehavare.

För mer information