Inbjudan vinmingel, investeringsträff, gaming & börsanalyser på Hotell Anglais, Stureplan 23 april!

Vi inleder våren med ett investeringsseminarium och fortsätter med seminarietemat Gameday, samt en palett av intressanta bolag inom olika områden. Under vinminglet tar vi tempen på världsekonomin, främst extra fokus på USA & Sverige med Anders Haglund, teknisk analytiker och förvaltare med mer än 25 års erfarenhet. 

Vi kommer under kvällen presentera en mix av bolag inom life science, underhållning, tech och spelbranschen som Nitrogames Oy, Nexar Group AB, Alzinova AB, Gabather AB, SynAct Pharma AB och True Heading AB.

Vi bjuder på något att äta, dricka och vin i “baren”.
Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Företag & föreläsare presenteras nedan:

Under Stora Aktiedagen 2015 inledde Financial Stockholm seminarietemat Gameday med Aktiespararna, att investera i spelbranschen, en mötesplats där utvecklare träffas och där aktiesparare och finansiella proffs hittar vinnare. Sen dess har vi presenterat många lyckade investeringar inom spelsektorn och den här gången fortsätter vi med seminarietemat genom att presentera Nitrogames.

Nitrogames Oyj

Nitrogames Oy är ett finsk mobilspelsföretag från Kotka i östra Finland. Bolaget är noterat på First North sedan maj/juni 2017.

Nitrogames arbetar historiskt och även idag med work for hire som underleverantör till mycket stora och internationella spelbolag som Rovio Wargaming och Netmarble.

I slutet av 2017 lanserade man sitt första egenutvecklade mobil spel ” Medal of War”. Förtaget har som mål att lansera minst två egenutvecklade mobilspel per år tack vare sin speciella teknik och process.

För mer information

Presenteras av VD Jussi Tähtinen presenterar bolaget, Sverker Littorin, styrelseledamot och IR rådgivare bistår

Nexar Group AB

Nexar Group är ett globalt underhållningsföretag med ett egenutvecklat koncept Aim2Fame©, där man via årligt återkommande talangtävlingar och ”reality” shower på nätet, finner nya talangfulla musikartister. De bästa talangerna kontrakteras i Bolaget på lång tid, där de erbjuds vidareutbildning och promotion i världsklass, för att möjliggöra en framtida internationell karriär som artist. Affärsidén har sitt upphov i de kraftigt förändrade villkoren i underhållningsbranschen, som den enorma ökningen av Internet med bl a YouTube inneburit och där användningen drivits på av mobila enheter, smartphones etc. Målgruppen, som i första hand är s k ”Millennials”, d v s personer födda kring år 2000, tittar inte längre på TV som tidigare, de använder Internet som sin huvudsakliga källa för underhållning.

För mer information.

Presenteras av Mats Johansson, VD

Alzinova AB

2018-04-05 13:40 Alzinova får patent godkänt i Indien (Finwire)

Forskningsbolaget Alzinovas patentansökan för bolagets vaccin och grundteknologi har blivit godkänt i Indien, enligt ett pressmeddelande.

– Ett starkt patentskydd för den indiska marknaden är viktig ur flera perspektiv. Dels finns det en växande patientpopulation i medelklassen som utgör en viktig marknad. Dessutom vet vi att det finns en stor produktion av läkemedel i Indien, bl.a. står landet för ungefär 20 procent av all global export av generika, vilket stärker patentets betydelse för att skydda andra marknader, säger vd Per Wester.

Patentskyddet gäller till april 2029 med möjlighet till förlängningar en bra bit in på 30-talet.

Alzinova AB utvecklar nya sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Detta terapiområde befinner sig i en enorm utveckling. Fortfarande finns det inget läkemedel registrerat som påverkar själva sjukdomsförloppet, endast symptom. Alzinova planerar inleda den första kliniska prövningen på patienter i år med huvudkandidaten ALZ-101, som är ett aktivt vaccin som är tänkt att förebygga sjukdomen. Bolagets forskning ligger i framkanten av det hetaste forskningsområdet mot Alzheimers sjukdom.

För mer information.

Presenteras av Per Wester, VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabathers VD, Bert Junno, har 20 års erfarenhet från ledning av högteknologiska företag och internationella affärs- och licensavtal. Gabather är noterat på AktieTorget.

För mer information.

Presenteras av ansvarig.

True Heading AB (publ)

True Heading AB skall genom nytänkande utveckla och erbjuda marina säkerhetsprodukter skapade för människor som hanterar båtar och fartyg i yrket eller på fritiden. Vi är världsledande inom den svenska uppfinngen AIS (Automatic Identification System) och GPS teknik där vi kan erbjuda specialkompetens både i form av produkter och tjänster. Bland våra största kunder finns företag som Lockheed Martin, världens största försvarskoncern. True Heading har också en etablerad position inom fritidsbåtssegmentet med en marknadsandel för AIS bland fritidsbåtar kring 30% world wide. Bolaget har också patent inom både AIS och positioneringsteknik som back up till GPS kring vilka nu finns ett ökat intresse. Vår devis, ”Vi kunde AIS före det uppfanns”.

För mer information.

Presenteras av Anders Bergström, VD och Grundare

SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 har i prekliniska studier visat sig både bromsa inflammationsutveckling och bidra till snabbare läkning av inflammationen. Bolagets ambition är att genomföra en fas II-studie med AP1189 på patienter med aktiv artrit (inflammatorisk ledsjukdom), för att sedan teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag.

SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 är en så kallad ”biased” agonist på melanocortinreceptorer av typ 1 och 3 och har i prekliniska studier visat sig både bromsa inflammationsutvecklingen och bidra till snabbare läkning av inflammationen. I den inledande delen av bolagets fas I-studie (ökande singeldos) har AP1189 uppvisat en lovande säkerhetsprofil, samt gynnsamma farmakokinetska egenskaper vilket ger stöd för att substansen kan doseras som en tablett en gång om dagen. Resultatet från fas I-studiens andra del (ökande multipeldos) är beräknad att färdigställas under det andra kvartalet 2018. Baserat på den unika verkningsmekanism och de hittills framgångsrika resultaten i fas I-studien, har SynAct identifierat en attraktiv möjlighet att vidga det potentiella användningsområdet från psoriasisartrit artrit till att också inkludera reumatoid artrit, och därmed öka den kommersiella potentialen för läkemedelskandidaten.

I syfte att expandera de kliniska och prekliniska studierna planerar SynAct Pharma att genomföra en företrädesemission om cirka 22,4 MSEK om högst 2 257 718 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. En fulltecknad nyemission tillför SynAct Pharma cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader, vilket tillsammans med nuvarande medel beräknas vara tillräckligt för att finansiera bolagets verksamhet fram till utgången av 2019. SynAct Pharma har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 9,1 MSEK. Bolagets styrelse och ledning har förbundit sig att teckna för 1,1 MSEK och har ingått ett ”lock up” avtal med SynAct Pharma som sträcker sig under en tolvmånadersperiod.

För mer information

Presenteras av ansvarig.