Att förutse återfall genom app är Kontigos affärsidé

Investeringsseminariet 23 maj på hotell Anglais, Stureplan som var fullsatt med 175 investerare  inleddes med sjukvårdsinnovationer. Följande företag presenterades Kontigo Care, SynAct Pharma och Scandinavien Real Heart.

Nedan följer en sammanställning och en intervju med Kontigo Care, en av bolagen som medverkade 23 maj under investeringsseminariet på hotell Anglais, Stureplan.

Att förutse återfall genom app är Kontigos affärsidé

Deras trestegsmodell gör behandlingen av alkoholism både smidig och effektiv. Kontigo Care AB utvecklar mHealth-system, mobilanpassade produkter med hälsoinriktning. Fokus ligger på alkoholismens eftervård och att förebygga återfall. Bolaget finns i Uppsala och utvecklar just nu TripleA, ett vårdsystem för behandling av alkoholism, bestående av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. Ett extra stöd för patienten mellan vårdbesöken och som ger vårdgivaren större möjligheter att följa vårdtagaren.

I Sverige innebär alkoholmissbruket en kostnad för samhället och skattebetalarna på omkring 35 miljarder kronor per år. 800 000 personer tar i dagsläget skada av sin alkoholkonsumtion och behöver ändra sina alkoholvanor, eller hantera ett redan utvecklat beroende. Vården har inte de resurser som krävs för att hjälpa alla. Rehabilitering på ett behandlingshem för en person i sex veckor kostar runt 80 000 kronor. Att använda TripleA i en månad ligger på 3000 kronor. Metoden går ut på att vårdgivaren kan följa vårdtagarens rehabiliteringsprocess även på distans, via daglig insamling av data. Vidare analyseras informationen och förebyggande åtgärder kan snabbt sättas in vid behov. Vårdgivaren får en bättre bild av hur rehabiliteringen fungerar och kan använda sina resurser mer effektivt.

– Kontigo har länge haft som vision att på individbasis kunna förutse återfall och därigenom kunna tillämpa rätt behandlingar och resurser på rätt personer, i rätt tid, säger Henrik Nordlindh, vd för Kontigo Care.

Bolaget ser även över möjligheten att snabbt och kostnadseffektivt kunna producera alkoholmätare för konsumentmarknaden, baserat på sin befintliga teknologi.

Det här är TripleA

Kontigo Cares produkt består av tre delar. En alkoholmätare i fickformat (TripleAir) kommunicerar trådlöst via Bluetooth med en app (TripleApp), som påminner om att utföra nykterhetstester, möjliggör smidig incheckning på möten och låter vårdgivaren ställa frågor om det dagliga måendet till vårdtagaren. Insamlad data hamnar sedan i en webbaserad portal (TripleAnalytics) där den kan analyseras av vårdgivaren. Här skapas också en vårdplan för rehabiliteringen.

Kontigo Care tar betalt för produkten genom en löpande månadsavgift kopplad till hård– och mjukvara, support, analys och datainsamling. En mindre startavgift per aktiv enhet kan också förekomma vid uppstart av nya kunder. Bolaget beräknar att gå plus minus noll vid 700 sålda enheter av TripleA. Den beräknade marknaden i Sverige uppgår till 10 000 enheter, vilket skulle motsvara en årlig omsättning på 360 miljoner kronor.

Träning och hälsa

Kontigo Care utvecklar just nu också en produkt för att mäta kroppens förbränning, baserad på samma teknologi som för TripleA. Genom att mäta acetonhalten i utandningsluften går det att få fram kroppens förbränning vid en viss tidpunkt. Den första produkten för konsumentmarknaden presenteras av bolaget senare i år. Köparen är tänkt att betala en engångsavgift för produkten. Det kommer sedan finnas möjlighet att prenumerera på premiumtjänster mot en extra avgift, så som statistik och skräddarsydda träningsprogram. En intäktsmodell som är standard för dagens träningsappar.

Andra potentiella områden för Kontigo Cares teknik kan på sikt även vara astma och lungsjukdomen kol.

Kort om nyemissionen

Teckningstiden är från 24 maj till 10 juni 2016, med teckningskursen 3 kronor per aktie (minsta teckningspost 1000 aktier).

Kontigo Care AB grundades 2013 och finns i Uppsala.

I vårdsystemet TripleA ingår en liten alkoholmätare, en app och en webbaserad portal.

Se intervjun med Henrik Nordlindh, VD Kontigo Care

Se eventfilmen med Henrik Nordlindh, VD Kontigo Care

Se mer på kontigocare.com

.