Investerarmötet-Live 28 januari! ”Börsens framtida guldägg”

Vi inleder börsåret 2021 med ”Börsens framtida guldägg”, d.v.s. risken och möjligheten med att investera i s.k. förhoppningsbolag!

Föreläsaren ger 20% rabatt på boken ”Börsens framtida guldägg”. Mer information om detta under sändningen.

Vi har bjudit in ett börsproffs som har lång erfarenhet av att investera i s.k ”förhoppningsbolag”. Seminariet kommer delvis vara inriktat på ”Börsens framtida guldägg”, d.v.s. risken och möjligheten med att investera i förhoppningsbolag. Det har generellt visat sig att aktier i små bolag går bättre än större, vilket kanske inte är så konstigt, då det är mycket lättare för ett bolag med 1 % marknadsandel att fördubbla sin andel än en stor konkurrent som har 30 %. Det gäller bara att hitta vinnarna. Temat på kvällens seminarium är hämtat från titeln till boken ”Börsens framtida guldägg” skriven av Göran Ofsén som själv dragit många nitlotter bland förhoppningsbolag. Men han har också lärt sig att hitta vinnarna. Göran Ofsén har 40 års erfarenhet av aktieplaceringar med särskilt intresse för förhoppningsbolag, och han har även arbetat som aktieanalytiker. Huvudsyftet med hans bok är att visa vilka fördelar det faktiskt finns med att investera i förhoppningsbolag samt hur man ska gå tillväga. Risken i varje enskilt innehav är ju hög, men om man är påläst och har en bred portfölj, kommer de aktier som går bra förhoppningsvis att med råge kompensera för de dåliga. Så har det i alla fall gått för Göran Ofsén. Vi har även bjudit in Ingmar Rentzhog som är VD och grundare av We Don’t Have Time och som är väldens största sociala nätverk fokuserat på klimatfrågan. Varje månad når man ut till över 25 miljoner människor på sociala medier och är idag den ledande plattformen för klimatomdömen. Tillsammans med namnkunniga investerare från Europa kommer bolaget nu kommersialisera och skala upp sin verksamhet. Det finns nu exklusiv möjlighet att investera i bolagets riktade emission till samma villkor som de professionella investerarna erbjuds.