After Work-Investerarkväll 4 november på Scandic Klara Hotell, Slöjdgatan 7, vid Hötorget.

Välkommen till Financial Stockholm, mötesplats för finansiella proffs och småsparare i Stockholm City.

Investerarkvällen arrangeras tillsammans med Sedermera Fondkommission, en kväll då tre bolag kommer att presenteras – varav två bolag som inom kort kommer att finnas listade på Aktietorget.

Vi bjuder på en god wrap, dryck och kaffe.
Kostnadsfritt för både medlemmar och icke medlemmar.

Då vi har ett begränsat antal platser så är det först till kvarn som gäller. Anmäl dig här!

Välkommen!

Toleraniza AB & QuickCool AB genomför publika emissioner där allmänheten bjuds in att delta, delar av emissionen är säkerställda vilket indikerar intresse från investorer att vara med på en spännande resa mot nya mål. Vivoline kommer presentera sina framtida planer.

Vill även Du vara med? Vill Du veta mer om bolagens framtida planer och mål?

De bolag som medverkar är:
Toleraniza AB förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis (MG).
Autoimmunitet innebär att immunförsvaret reagerar felaktigt – intolerant – mot kroppsegna beståndsdelar.  Är reaktionen stark kan en autoimmun sjukdom utvecklas, med bland annat vävnadsdestruktion som följd.
Inom läkemedelsforskningen har det länge funnits en önskan att framkalla tolerans i immunsystemet som ett medel att behandla autoimmuna sjukdomar.
Med den plattformsteknologi som bolaget har är målsättning att utveckla säkra och effektiva läkemedel som endast påverkar de specifika delar av immunsystemet som ligger till grund för den autoimmuna sjukdomen. Därmed nedsätts inte immunsystemets viktiga förmåga att reagera på infektionssjukdomar och att hindra cancerutveckling, ett problem som många av dagens läkemedel är förknippade med.

QuickCool AB utvecklar ett portabelt och batteridrivet kylsystem med snabb intranasal applicering för säker kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter. Genom att QuickCools system endast tar näshålan i anspråk har sjukvårdspersonalen full tillgång till patienten för monitorering och behandling.
Bolaget har en kliniskt testad, CE-märkt produkt (ej i kommersiellt skick) som ska optimeras och kommersiellt CE-märkas för att kunna erbjudas som ett av marknadens mest lättanvända system. Marknadsbearbetning är planerad att inledas under 2017.
Inför planerad notering på AktieTorget avser QuickCool att genomföra en nyemission under november månad. Emissionslikviden är avsedd att möjliggöra QuickCools utvecklingsarbete i tolv månader framåt.
QuickCool grundandes 2003 och har sedan dess utvecklat metoden för kylning av hjärnan och kroppen – via näshålans slemhinna – på patienter som drabbats av akut hjärnischemi, till exempel vid hjärtstopp eller stroke, eller på intensivvårdspatienter med feber.

Ledningen från respektive bolag kommer att närvara och svara på frågor samt ge sin syn på framtiden avseende Toleranzia samt QuickColl.

Vivoline utvecklar och säljer produkter avsedda för den globala transplantationsmarknaden med visionen att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara så att ingen ska behöva avlida på grund av brist på organ.

Bolagets evalueringssystem, Vivoline® LS1/LS2, används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga efter avlägsnande från donatorn och innan transplantation. Vivoline® LS1, med tillhörande engångsartiklar, har sålts till flera världsdelar och används idag vid ett 15-tal transplantationskliniker. Utöver lungevalueringssystemet har Vivoline även utvecklat lösningar kopplade till evalueringssystemet.

För att förbättra möjligheterna kring transplantation av hjärta arbetar Vivoline med utveckling av produkten Vivoline® HS1, som ska vara ett säkert och enkelt sätt att preservera och transportera hjärtan utan syrebrist för organet.
En fungerande prototyp av systemet har utvecklats och djurstudier har visat att Vivoline® HS1 säkert och effektivt förlänger den tid ett hjärta kan vara utanför kroppen till upp till 24 timmar.

Patrick Greatrex VD för Vivoline AB, kommer att presentera bolaget och dess framtida planer.