”Investera som som Proffsen” på Hotell Anglais, Stureplan 17 januari 2024!

Välkommen till Investerarmötet ”Investera som Proffsen” 17 januari som vi inleder det nya året 2024 med på Hotell Anglais, Stureplan med föreläsningar inom ekonomi och investeringar varvat med bolagspresentationer med inriktning främst inom hälsa. För mer information via anmälan

Vi har åter igen bjudit in Anders Haglund, aktieanalytiker och tradingcoach som avslutade Investerarmötet 19 december med en övergripande börsanalys som tolkades mycket positivt efter han såg en botten 25 oktoberSe hans föreläsning från 19 decemberHur blir börsåret 2024? Anders Haglund kommer göra en övergripande analys av börsläget i både Sverige, Europa & USA, samt även plocka fram några aktier som han tycker kan vara extra intressanta att titta lite närmare på. Som vanligt kommer han analysera följande: S&P500, DAX, OMXS30, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, Koppar, Guld, Silver, Olja, US10Y följt av intressanta aktiecase m.m.

Vi bjuder på något att äta och dricka.

Följande bolag kommer presentera sina framtida planer för 2024 och kommande år:

WntResearch

WntResearch är verksamma inom bioteknik och utvecklar en terapi för att motverka cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad på studier av det kroppsegna proteinet WNT5A som setts i studier påverkar tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion och utvärderas i den kliniska fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. Bolaget grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Monivent

Monivent är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utvecklingen av medicintekniska produkter. Produkterna vidaresäljs under varierade varumärken och är anpassade för klinisk användning vid förlossnings- och neonatalavdelningar. Produktportföljen är bred och består huvudsakligen av mjukvara och monitorer, laddningsstationer samt sensormoduler. Utöver erbjuds även produkter för utbildning och simuleringsträning. Störst närvaro återfinns inom den europeiska marknaden.

Hamlet BioPharma

Hamlet BioPharma är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Studier görs idag på fall som berör blåscancer, och bolaget avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Svenska Aerogel Holding

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld