INTERVJU & EVENTFILM MED IQS Energi Komfort AB

Under Investeringsseminariet 20 juni som var fullsatt med 155 investerare på Hotell Anglais, Stureplan, presenterade Johan Ryding och Arne Olafsson från IQS Energi Komfort bolaget. Nedan en kort intervju med Johan Ryding och Arne Olafsson av Linda MyrinFinancial Stockholm följt av en längre presentation

IQS Energi Komfort växer kraftigt och är en av de ledande aktörerna i Stockholm och Mälardalen avseende energibesparing för fastigheter, speciellt inom segmentet bergvärme. Företaget fungerar som en distributör för IVT (Bosch Thermotehcnologies AB) och andra ledande tillverkare i branschen. Bolaget har en stark organisk tillväxt och omsättningen ökar med + 50% mot föregående år och är vinstdrivande. Bolaget har redan tecknat avtal avseenden fastighetsinstallationer 2016 om ca 30 msek, till detta kommer den löpande verksamheten. Företaget har som ambition att fortsätta att expandera kraftigt och därmed genomföra en nyemission i samband med noteringen av bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Bolaget planerar även för eventuella förvärv som ett led i den geografiska expansionen.

 Se mer på www.energikomfort.se för memorandum, teaser, teckningssedel, m.m.