INBJUDAN TILL INVESTERINGSSEMINARIUM & HÖSTMINGEL 19 SEPTEMBER PÅ HOTELL ANGLAIS, STUREPLAN

Vi inleder hösten med ett investeringsseminarium tillsammans med Aktiespararna Stockholm Vasa och presenterar en palett av intressanta bolag med inriktning främst inom life science men också inom fastighetssektorn, samt inom guldprospektering. Vi fortsätter också med seminarietemat Gameday, att investera i spelbranschen, en mötesplats där utvecklare träffas och där aktiesparare och finansiella proffs hittar vinnare. Den här gången presenterar vi ett spelbolag som är listat på First North. Vi avslutar kvällen med teknisk analys.

Vi bjuder på mat & dryck!
Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Anmäl dig här!

Öppet för fler än medlemmar  i Aktiespararna.
Välkommen!

Följande företag kommer presenteras.

Idogen AB

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation.

För mer information

Presenteras av Lars Hedbys, VD Idogen

Follicum AB

Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort problem såväl fysiskt som psykiskt. Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna såväl stimulera som hämma hårväxt på ett mycket effektivt sätt redan vid mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med huvudkandidaten har inga negativa effekter observerats. Bolaget befinner sig i klinisk fas då en klinisk fas I/IIa-studie inleddes i januari 2016.

För mer information

Presenteras av Jan Alenfall, VD Follicum

SpectraCure AB

SpectraCures fokus är cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor i kombination med fotoreaktiva läkemedel. Metoden benämns ”Interstitial Photodynamic Therapy”. Interstitiell PDT är avsedd för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. i prostata och bukspottkörtel, men även exempelvis cancer i huvud- och halsområdet. Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och effektivt styrd PDT-behandling av invärtestumörer. SpectraCure planerar att påbörja en klinisk fas 1/2-studie, i USA och Kanada, för patienter som drabbats av återfall av prostatacancer.

För mer information

Presenteras av Masoud Khayyami, VD SpectraCure

Gaming Corps AB

Gaming Corps och Real Madrid Basket tillkännagav den 29 Augusti 2016 ett partnerskap för att skapa en ny och spännande Slam Dunk Basket spel baserat på Real Madrids varumärke. Det flerårigt avtalet ger Gaming Corps rätten att använda varumärket medan Real Madrid kommer att marknadsföra spelet genom sina sociala mediekanaler, där de för närvarande har 20 miljoner anhängare, mer än någon annan europeisk basketklubb. Real Madrid är ett av världens mest framgångsrika och välkända
idrottsföreningar. Klubben började som en ren fotbollsklubb och 1930 startade klubben ett basketlag.

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR.

För mer information

Presenteras av Magnus Kolaas, VD Gaming Corps

Amasten Holding AB 

Amasten är ett fastighetsbolag som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång och Strängnäs, ett flertal mindre städer i Skåne och Blekinge samt Sundsvallsregionen och Västra Mälardalen. Marknadsvärdet uppgår till cirka 2 miljarder kronor med en uttalad ambition att utöka portföljen ytterligare under de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till cirka 60 procent av bostäder. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

För mer information

Presenteras av David Dahlgren, VD Amasten Holding

Kopy Goldfields AB 

Kopy Goldfields bedriver guldprospektering i Lena Goldfields, vilket ligger i Irkutsk-regionen i Ryssland och tillhör världens mest guldrika områden där det har producerats guld under mer än 150 år. Kopy Goldfields besitter 12 licenser för prospektering och produktion av berggrundsguld med totala mineraltillgångar om 1,1 Moz guld enligt JORC.

Sedan början av 2016 har guldpriset stigit signifikant och i kombination med en fallande rubel under de senaste åren gör detta Ryssland till ett av världens lågkostnadsländer avseende guldproduktion.

År 2014 ingick bolaget ett joint venture med GV Gold, som är en av Rysslands största guldproducenter, gällande den licens som heter ”Krasny”. GV Gold förvärvade 51% av licensen genom att erlägga 1 MUSD kontant till Kopy Goldfields samtidigt som 6 MUSD investerades i licensen. Denna licens uppvisar mycket lovande resultat och bolaget erhöll så sent som i april 2016 en tilläggsköpeskilling om 2 MUSD efter det att mineralreserver hade fastställts av de ryska myndigheterna. Lönsamhetsstudier pågår för närvarande och beslut om att starta produktion förväntas tas under första kvartalet 2017.

Bolaget ser fortsatt stor potential i Krasny-projektet och genomför nu en nyemission för att kunna bibehålla sin joint venture-andel och slutföra lönsamhetsstudier och pågående prospektering.

För mer information

Presenteras av Tim Carlsson, CFO Kopy Goldfields

Corem Property Group AB

Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. 

För mer information

Presenteras av Eva Landén, VD & Håkan Engstam Transaktions- och IR chef Corem Property Group

AlgoQuant Group

AlgoQuant Group förvaltas och har etablerats av grundare med lång och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Bakgrunden till etableringen av verksamheten har föregåtts av att Bolagets grundare över tid identifierat en önskan från ett stort antal investerare om en alternativ sparprodukt i syfte att diversifiera befintliga sparportföljer med. I en tid med skakiga aktiemarknader och betungande regelverk har traditionella investeringsalternativ blivit kostsamma och lågavkastande. Bolagets grundare har som ett led av ovan sedan en tid arbetat arbetat fram och lagt grunden till den verksamhet som idag bedrivs av AlgoQuant Group. Styrelsens förhoppning är att verksamheten utvecklar sig enligt plan och att Bolagets algoritmiska investeringsprocesser på sikt kan erbjudas en vidare skara investerare. AlgoQuant Groups långsiktiga mål är således att ta upp Bolagets aktie till handel på en reglerad marknad, för att på så vis få tillgång till en bredare finansieringsbas, samt med förhoppningen om att öka värdet på Bolagets aktie samt gynna Bolagets obligationsinnehavare.

För mer information

Presenteras av Luis Recabarren, VD AlgoQuant Group AB