INBJUDAN TILL INVESTERINGSTRÄFF & VINBAR 27 MARS PÅ HOTELL ANGLAIS, STUREPLAN, MED EXTRA FOKUS PÅ USA & SVERIGE!

Vi avslutar mars månad med ett investeringsseminarium tillsammans med Aktiespararna (Sthlm Vasa) och kommer presentera en palett av intressanta bolag inom olika områden. Vi tar under kvällen tempen på världsekonomin, främst extra fokus på USA & Sverige med Anders Haglund, teknisk analytiker och förvaltare med mer än 25 års erfarenhet. Anders presenterar även några aktier som Safe Return Asset Management Nordic AB tycker är lite extra intressanta just nu.

Programmet kan komma att kompletteras, då vi inväntar svar från föreläsare.

Vi bjuder på mat, dryck & vinbar. Anmälan här!
Begränsat antal platser, så först till kvarn.
(Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna, kostnadsfritt)

Eventet kommer att filmas i samverkan med Financial Stockholm & Shortcut Media Group AB (publ).

Företag & föreläsare presenteras nedan:

Hybricon Bus System AB

Hybricon Bus System AB (publ) HYCO – som utvecklar och tillverkar en av världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik – genomför under mars en företrädesemission, i förväg garanterad till 100 procent genom avtal.

Företagets ultrasnabbladdade bussar kan i praktiken köras kontinuerligt, dygnet runt, på ren, elektrisk kraft. Av de totalt 41 eldrivna bussar som finns i Sverige har Hybricon tillverkat tio. Bussarna finns i daglig drift i Umeås stadstrafik där de har passerat 400 000 kilometer i verklig drift.

Teckningsperioden för den kommande emissionen är satt från 15 mars till 31 mars.

Presenteras av Fredrik Jonsson, Styrelseordförande

A1M Pharma

A1M Pharma kan särskiljas från andra bioteknikföretag, genom att ha identifierat ett kraftfullt kroppseget protein för njurskydd som redan har uppnått mycket lovande prekliniska resultat inom områden med stor kommersiell potential. Bolaget utvecklar läkemedel baserat på det kroppsegna proteinet A1M och arbetar med två indikationer, dels som skydd vid strålbehandling av livshotande cancertumörer och dels havandeskapsförgiftning A1M Pharma påskyndar nu sin läkemedelsutveckling genom en nyemission om cirka 122,9 MSEK för genomförandet av en accelererad utvecklingsplan samt en planerad notering på Nasdaq First North.

Teckningsperioden är mellan den 24 mars – 7 april 2017.

Presenteras av Tomas Eriksson, VD

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture bedriver utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture har licens för att använda teknologin Drug Response Prediction (DRPTM). Genom DRPTM kan identifikation av vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat ske, vilket ökar sannolikheten för att kandidaten ska bli framgångsrik i kliniska studier. Bolagets verksamhet bygger därmed på att förbättra svarsfrekvensen av cancerläkemedel som tidigare har stoppats i klinisk utveckling.

Presenteras av Peter Buhl Jensen, VD

Freedesk AB

Freedesk är ett företag som utvecklar ett brett utbud av enkla och flexibla produkter för en mer aktiv och produktiv vardag. Fokus ligger på ett mer aktivt sätt att utföra sina vardagliga aktiviteter, för att öka användarens välmående och produktivitet. Initialt riktas fokus på bolagets portabla produkt Freedesk Desk Riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta var och när man vill. Bolagets vision är att vara världsledande med enkla och flexibla lösningar som bidrar till en hälsosam och produktiv livsstil. Utöver Freedesk Desk Riser har bolaget även lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand.

Presenteras av Stefan Westergård, VD

24Money Payments AB (Publ)

I mötet mellan Fintech och Hightech uppstår nya och unika affärsmöjligheter. 24Money Payments AB (Publ) inbjuder till teckning av aktier och företagsobligationer.

24Money Banking; En modern, ledande och innovativ digital leverantör av framtidens betaltjänster redan idag.

Med utgångspunkt i en gemensam systemkärna är 24Money en samlad digital leverantör av konto- och betaltjänster, dygnet runt, på en global marknad. Det gör det möjligt att erbjuda attraktiva och prisvärda lösningar som tillåter kunden att övergå från en tjänst till en annan. Vi kallar det ”24Money Banking”, där kundens behov och preferenser avgör betalsättet. Våra betaltjänster omfattar, konton för företag och privatpersoner, betalkort, betallösningar för butik och e-handel samt valutatjänster. 24Money har enkla och tillgängliga betaltjänstlösningar för alla.

När vi nu integrerar dotterbolaget EasyTelecoms gedigna kompetens, plattformar, befintliga tjänster och innovativa kraft, öppnar vi upp för betydligt fler och större affärsmöjligheter, detta både på en nationell och en internationell marknad.

Framtidens betaltjänster är mobila

24Money har ett starkt affärserbjudande och konstellationen moder- och dotterbolag ger styrka och en framtidssäkring utöver det vanliga inom bank och finans. Vårt motto är ”banking for everyone”. Vi har betal- och banktjänster för alla, oavsett var kunden bor och hur kunden vill betala.

I koncernen finns en omfattande högteknologisk kompetens som skapar fördelar i utvecklingen av framtidens mobila betaltjänster.

24Money är en one-stop-shop inom betal-, konto- och finansiella tjänster. Vi erbjuder integrerade lösningar där finans och teknik möts. Detta skapar gränslösa och tillgängliga tjänster som förenklar för kunden.

Dotterbolaget EasyTelecom står starkt

EasyTelecom säljer såväl mobil- som fastnätstelefoni till företag och återförsäljare. I första hand levererar företaget tjänster till andra operatörer, där gränserna mellan fast och mobilt, företag och länder överbryggas genom innovativt tänkande och högstående teknik.

Investeringserbjudande

Bolaget genomför en aktiespridning och kapitalanskaffning under våren, i syfte att sprida ägandet inför en planerad marknadsnotering (IPO) under 2017. Styrelsen i 24Money Payments AB (Publ) inbjuder till teckning av aktier under perioden 8 mars till 15 maj 2017. Teckningskursen är 89 kr per aktie i serie A. Teckningskursen är 10 000 kr per företagsobligation under perioden 8 mars till 30 juni. Syftet med att erbjuda företagsobligationer är för att möta efterfrågan från kunderna om en räntesparprodukt med hög avkastning, utan den begränsning på 50 000 kr i insättning som 24Money Spar AB idag erbjuder.

För mer information

Presenteras av Anders Blomqvist, VD

PREGO International Ltd – General Summary:

Prego is a global e-money business. Our first product, Pay2Go, is a B2B payments solution born out of a need for a salary/remittance solution for employers of migrant workers in South East Asia, avoiding cash or cheque payments. It consists of a MasterCard pre-paid card program + proprietary IT infrastructure that was developed over the last 3 years. For companies, Pay2Go enables regular or cross border payments of salaries, commissions and expenses in a streamlined and cost effective way. For consumers, it amounts to a virtual bank account with limited functionality: manage their money online, remit money to their family for free, and pay with their Mastercard anywhere where it is accepted, online or at a POS terminal. We have signed firm contracts for a total of 170k cards and are currently rolling out the cards.

We aim to bank the unbanked and underserved groups! To achieve this, we have developed our new business Everyday – our mobile banking solution. Everyday is a community banking solution.

We are looking to leverage the traction we have with Pay2Go and our IT infrastructure with Everyday, our second-generation mobile banking services. Everyday is a fully-fledge mobile banking platform and we are currently developing it. The key advantages that we have are that we have already built the basic modules as part of the Pay2Go product, but also that we have clear route to market and consumer acquisition strategy: the 100,000’s of Pay2Go cards that we will have deployed are very likely to want an Everyday mobile account. Some of our Pay2Go customers are aware of the development of Everyday and have explicitly expressed interest.

There is a huge market for our products. In Malaysia alone there are £4m unbanked people and another £2m foreign workers. Everyday has the potential to become the bank for unbanked people in that region, and there is limited competition. Everybody has a smart phone there and we expect strong network effects to occur. We have developed a network of relationships that positions us very well to exploit that opportunity (Governments, NGO,s UN/IOM etc.)

Corporate and Financial Background:

Prego International Limited (“Prego”) a private company, operates a global payment solutions provider operating internationally from its key offices in Kuala Lumpur Malaysia, 

Oslo Norway, London UK and Singapore. Prego holds since 2012 an approved SIA global license from MasterCard International. 

Prego’s target markets are the millions of migrant workers worldwide who are largely unbanked and under-serviced for whom cash receipts are risky and money transfers are expensive. At present stage, we operate from four global offices, with sales and marketing footprint currently in 10 global markets. Analysts confirms that Prego develops an early stage “untapped” and opportune global market with our pay-roll payment solutions. 

Prego has a strong management team in place, which has developed close contacts with governments and corporates seeking a more efficient and safer solution for its workers.

Our company is now strongly positioned for delivering its solutions to its target market and is poised for exponential growth based on its sales budgets from a strong and diverse funnel of customer engagements either in the pre-contract, contract or pilot phase from sectors including Government consortiums, insurance, construction, hotels, shipping & marketing.

Prego has signed several customer contracts with a vast number of end users to be delivered over the forecasted period. Our business traction is growing from month to month.

 Financial Background:

Prego International Ltd., (www.pregogroup.com) has currently ongoing a private placement to raise 3-5 million USD as working capital. This fundraise is managed by lead financial advisor Panmure Gordon London, whereas we prepare for a potential public listing at optionally Stockholm Nasdaq, Oslo Børs or London AIM markets. The current plan is to list in 2017 with a full IPO of raising 25 mill USD managed by lead advisors and brokers, and will be completed in advance of the listing. Prego International Ltd. has signed an engagement letter with Panmure Gordon Securities in London to manage fundraising and listing process. We are in process with SEB Markets in the Norwegian and Swedish market to act as Listing Manager for a Nordic listing. The Group is in a process of re-domiciling to Norway and become operational and taxable in Norway. 

The latest equity issues in Prego were completed in 2016 (USD 500 000) respectively at share prices of GBP 0.0125 (2016) growing from GBP 0,0095 (2015). The company has 2,909,685,683 shares in issue.

The current pre-money market valuation of Prego is GBP 34.5million (equivalent of NOK 360 million) based on share trading prices.

 The company is domiciled in Guernsey and has offices in Malaysia, London, Singapore and Norway. The company was established in early 2010 by the Norwegian business professional Mr. Ronald Aldor Eriksen (62,16% shareholding). Currently the company has 20 employees (staff and management). The company has through 2013-2016 raised a total capital of NOK 75 million. 

 Equity Research Development Ltd. in London has provided an independent valuation research note per July 15th. 2015, concluding Prego International Ltd. valued to 88 million GBP, based on the status of the company and revenue forecasts per YE 2017 and forward. The valuation research note has been requested by Peterhouse Corporate Finance Ltd.

 www.pregogroup.com

Presenteras av  Ronald Eriksen, ordförande & Roy Jacobsen,  VD Prego Group.

Shortcut Media Group AB (publ)

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper inom kortformat och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos, VR samt tillhandahåller postproduktion.

Shortcut ägs främst av medarbetare och visade under 2016 upp en tillväxt på 229% med en rörelsemarginal på 9%. Koncernens tillväxt drivs av en kombination av organisk tillväxt samt förvärv. Sedan 2012 har fem förvärv genomförts.

Koncernen består av följande sex bolag.

Shortcut Media AB – Koncernmoder; ansvarar för finansiering, avtal, koncernledning samt administration.

Bond Street Film Stockholm AB – Produktion av reklam- och high-end företagsfilm, trailers, promos, samt filmrelaterad digital produktion.

Oddway Film och Television AB – Produktion av reklam-, brand- och image-film i Göteborgsregionen.

Shortcut Media Post AB – Efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio.

Goodmotion AB – Produktion av high-end 3D-animation, visuella effekter och 360/VR till reklam- och företagsfilm, TV och drama.

Shortcut Media Film AB – Produktion av beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter, m m.

Shortcut Media Graphics AB – Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik samt TV-grafik.

Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom regelbundna förvärv, geografisk expansion, långsiktigt säljarbete och rekrytering av nyckelpersoner. Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt.

Fyra skäl att äga Shortcut
• Stark, lönsam tillväxt
• Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta möjligheter att driva fortsatt konsolidering
• Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots diversifierad kundbas
• Snabb marknadsutveckling som präglas av mycket god tillväxt

Se filmpresentationen

Presenteras av Anders Brinck, VD

Anders Haglund

Anders Haglund, teknisk analytiker och förvaltare med mer än 25 års erfarenhet, från Safe Return Asset Management Nordic AB gör en internationell överblick med lite extra fokus på USA & Sverige. Anders presenterar även några aktier som Safe Return tycker är lite extra intressanta just nu. Anders berättar också kort om den utbildning som han håller i och som ger dig en helt ny syn på hur du kan göra bra och lönsamma aktieaffärer.

För mer information