Mingel, Börsbar, Hållbart Sparande & Aktieanalyser 21 Oktober på Hotell Anglais, Stureplan!

Välkommen till Investerarmötet 21 oktober på Hotell Anglais, Stureplan med Börsbar (För mer info i anmälan), Mingel & Hållbara investeringar med Alexander Jansson från CB Save Earth Fund & Aktieanalyser med finansproffset Anders Haglund som också kommer analysera deras innehav. Kvällens seminarium med CB Save Earth Fund är inriktat på hållbara investeringar. Därför presenterar vi också en mix av bolag med en tydlig inriktningen på hållbara innovationer och lösningar för klimatet.

Utnyttja svängningarna på börsen, inspiration och tips till nya affärer! Vår ständige analytiker Anders Haglund som kommer göra en övergripande analys av börsläget i främst Sverige men även USA, vart är börsen på väg? Välkommen till Investerarmötet, vi bjuder på något att äta & dricka! Begränsat antal platser. (anmälan nedan via länk)

Bolag

Simris Alg (publ)

Livsmedelsproduktionen står ju för större delen av våra växthusgaser (större än hela transportsektorn tillsammans), och Simris Alg är ett av de nya agtech/foodtech-bolagen som bidrar till en klimatmässigt mer hållbar livsmedelskedja med utgångspunkt i växtriket och nya odlingsmetoder. Stor hype internationellt, men ännu i sin linda i Sverige.

Simris Alg är ett pionjärföretag som driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion på Österlen. Bolaget adresserar den växande globala marknaden för omega-3, värd 32 miljarder USD 2015. Den konventionella råvaran, fiskolja, är en ekonomisk drivmotor till utfiskning och innehåller ofta höga halter av tungmetaller, PCB och dioxiner. Simris® Algae Omega-3 är ett växtbaserat, säkert och hållbart premiumalternativ till fiskolja, och första officiella återförsäljare i Sverige är Apoteket AB. I Simris Algs utvecklingsportfölj finns även ett högvärdigt algbaserat protein med komplett aminosyraprofil.

För mer information

Presenteras av Fredrika Gullfot, VD

Amido AB (publ)

Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet och när. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för hantering av alla sina digitala nycklar. Bolaget genomför IPO i oktober med listning på Spotlight i början av november. (Under kvällen kommer Amido bjuda på cava & öl)

För mer information

Presenteras av Johnny Berlic, VD

WeDonthaveTime AB (publ)

På rekordtid har det sociala nätverket We Don’t Have Time etablerat sig som en nyckelspelare i den globala klimatdebatten. Med över 700 000 följare och medlemmar är man en av de största klimataktörerna på nätet och alla delar finns nu på plats för att skala upp den egna plattformen.

För mer information

Presenteras av Ingmar Rentzhog, vd och grundare

OrganoClick AB (publ)

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som levererar funktionella material och kemiska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har bl.a. utvecklat den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex® som ersätter PFAS, träskyddstekniken OrganoWood® som ersätter tungmetaller, biokompositen OrganoComp® och biobaserade bindemedel för nonwoven som ersätter plaster. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har fått flera utmärkelser som exempelvis ”Climate Solver” av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för “Sveriges hetaste teknikbolag”. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat.

För mer information

Presenteras av: Mårten Hellberg, VD och medgrundare

Föreläsare

PLACERA I VÄRLDENS MEST SPÄNNANDE MILJÖBOLAG!
CB FONDER | CB Asset Management AB
CB Save Earth Fund investerar långsiktigt i bolag som vi ser gynnas av omställningen i energisektorn, som hittar lösningar på problem relaterade till bristen på rent vatten och som på andra innovativa sätt löser svåra miljöproblem med ny teknik.
-En global miljöfond, tre megatrender: förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Placera i världens mest spännande miljöbolag

Föreläses av Alexander Jansson, förvaltare

Anders Haglund, TradingCoachen

Analys med finansproffset & tradingcoachen Anders Haglund från Tradingcoachen AB. Anders kommer göra en internationell överblick med lite extra fokus på USA & Sverige.