Financial Stockholm på Scandic Klara, 16:e oktober

Temat för kvällen är tillväxtpotential i vetenskapliga småbolag, start-up och vart är börsen påväg? 
Nya chefredaktören från tidningen Aktiespararen, Agnetha Jönsson blickar framåt inför rapportperioden och det stundande året. Är det dags allokera om i portföljen?

Follicum, som kommer presenteras av VD Jan Alenfall och Ordförande Fredrik Buch förklarar varför båda effekterna på hårväxtcykeln är mycket intressanta och har betydande potential-ur såväl medicinsk som kommersiell synvinkel.

Gunnar Nihlén och Azad Najar från Scandinavian Real Heart AB kommer att berätta mer om varför styrelsen bedömer att det i USA och Europa finns ett behov på av minst 200 000 hjärtpumpar per år.

Kiliaro och Kontigo Care är två spännande onoterade start-up bolag som kommer presenteras under kvällen och snart kommer kunna vara tillgängliga på den publika marknaden, vars idéer inom IT är imponerande.

Välkommen på mat och dryck, fyll i och anmäl er nedan länk.

http://t.co/gV8zTBo6ez

Agnetha Jönsson

Tidningen Aktiespararen, Nordens största aktie- och fondtidning får ny chefredaktör. Agnetha Jönsson har en bred bakgrund från media och finansmarknaden. Hon har bland annat varit börsredaktör på Affärsvärlden, aktiechef hos Trevise Bank, och kontorschef hos Matteus Fondkommission.
Follicum AB

Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor och kan vara ett stort problem både fysiskt och psykiskt. Det finns inga tillräckligt effektiva produkter för att stimulera eller hämma hårväxt som är lämpliga för både män och kvinnor och som dessutom inte är förknippade med några biverkningar. Follicum AB:s huvudkandidat FOL-05 har i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser – utan att negativa reaktioner har observerats. Vid jämförelse med resultat från en av de ledande produkterna på marknaden stimulerade FOL-05, i prekliniskt jämförbara studier, hårväxt betydligt effektivare. Målsättningen är att genomföra en klinisk fas I/Ia-studie under 2015-2016 och därefter generera avkastning genom utlicensiering eller försäljning av läkemedelsprojektet.

Talare: VD Jan Alenfall och Ordförande Fredrik Buch

www.follicum.com

Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart utvecklar en hjärtpump som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Bolagets produkt används i första som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Konstruktion och batterier ger patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité. Behovet är stort då de råder brist på donerade hjärtan. Styrelsen bedömer att det i USA och Europa finns ett behov på av minst 200 000 hjärtpumpar per år. Behovet globalt är mycket större. Bolaget har genomfört en lyckad djurstudie och kommer under hösten att testa nya drivsystem för att kunna göra dessa mer energieffektiva och mindre så att de kan implanteras.

Talare: Gunnar Nihlén och Azad Najar

www.realheart.se

Kiliaro

Arian Bahrami är VD för starupen Kiliaro, vilket är en utmanare till Dropbox. Han är även grundare / VD på Mostphotos.com. Mostphotos är en av de snabbast växande byråer i världen tack vare sin unika affärsmodell OpenCM (Open Creative Market) som Arian utvecklat sen 2010.
Arian representerar också Elance-oDesk i Sverige. Elance-oDesk är världsledande inom online arbete från Kalifornien med 2,5 miljoner företag och 8.000.000 frilansare. Över 2,5 miljoner jobb publiceras årligen och frilansare tjänar ca $ 900.000.000 per år via Elance-oDesk plattformar.

Kontigo Care

TripleA är en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform. Nykterhet under och efter behandling är nyckeln till all lyckad vård. Genom att slumpmässigt och kontinuerligt kontrollera nykterhet och deltagande i terapeutisk verksamhet förebyggs återfall då handling får direkta konsekvenser.

Kontigos affärsidé är att utveckla system för beroendevård som stöd i behandling samt öka kunskapen om beroendevårdens effekt och resultat hos vårdtagarna. Samt att över tid kontrollera och dokumentera nykterhet hos enskilda individer vars resultat kan appliceras i branscher där nykterhet är en lagstadgad förutsättning för att bedriva verksamhet.

Talare: VD Daniel Benitez och Johan Berg Marknadschef

www.kontigocare.com