Porträttet med Per Håkan Börjesson, VD Investment AB Spiltan

Under Investeringsseminariet 23 maj som var fullsatt med 175 investerare på hotell Anglais, Stureplan gjorde vi igen det s.k. porträttet, där vi lyfter personligheter som på ett eller annat sätt påverkar finansbranschen. Kvällens porträtt var Per Håkan Börjesson, VD Investment AB Spiltan.

Se intervjun med Per Håkan Börjesson, VD Investment AB Spiltan.

VD har ordet!

Warren Buffett – kan lära ut mer än att bli rik: Sparrebell Nr 108

Varje år brukar jag sammanfatta reflektionerna från Berkshire Hathaways stämma i Omaha, Nebraska. I tidigare Sparrebeller nr 28, 44, 60, 76, 89 och 99 (läs och registrera dig som prenumerant på www.sparklubben.se) har jag varje år sedan 2010 rekommenderat att man skall köpa aktier i Berkshire Hathaway som ett bra komplement till svenska aktier och fonder. Men Warren Buffett lär inte bara ut hur man blir rik! Läs mer om detta i senaste Sparrebellen Nr 108 – http://www.sparklubben.se/nyheter/sparrebellen/sparrebellen-nr-108-warren-buffett-kan-lara-ut-mer-an-att-bli-rik

 

Välkommen på cirkus den 6 juni

I anslutning till Investment AB Spiltans bolagsstämma den 6 juni, ca kl 17, drar Cirkus Olympia igång en riktigt bra föreställning för både gamla och unga. Spiltan sponsrar! – den enda motprestationen är att du sätter in 75 kr/person till Barncancerfonden. www.barncancerfonden.se/spiltan . Ta med barn, barnbarn, vänner och bekanta! Målsättningen är att fylla hela tältet.
Varmt välkomna!

Paradox via Spiltanaktien?

Anmälningstiden för att teckna aktier i Paradox Interacive är nu slut. Du som inte hann teckna dig kan överväga att köpa Spiltanaktier via Pepins/Alternativa – www.alternativa.se . Efter noteringen kommer ca 62 % av Spiltans substans fortfarande att utgöras av Paradox. Då kursen stigit kraftigt fanns det vid senaste handelstillfället ett säljöverskott, vid kursen 5 000 kronor. Några av dessa aktier kan kanske köpas till en lägre kurs. Kontakta Victor Hellbrink på Alternativa – victor@alternativa.se -eller 073 510 7997) om du är intresserad. Senaste substansvärdet var 4 765 kronor/aktie vilket motsvarar ett pris på 33 kr för Paradox. Varje kronas förändring i Paradox innebär sedan en 90-kronors förändring i Spiltans substans.

Läs mer om Paradox här. http://www.spiltan.se/portfolio?investment=201029

Med vänlig hälsning

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan
www.spiltan.se