LÄKEMEDELSUTVECKLING OCH FINTECH-REVOLUTIONEN, DET NYA HOTET MOT BANKERNA?

Intervju med Peter Buhl Jensen VD för läkemedelsutvecklingsbolaget Oncology Venture Sweden AB som ska driva via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Planerad listning på Aktietorget 22 juli 2015.  Ta del av Teckningssedel och Teaser.

Intervju med  Victor Snellman, delägare i fintech bolaget Toborrow. Victor beskriver fintech och vad det är som utmärker en framgångsrik finansiell start-up idag? Varför investerar Bonnier i ett start-up fintechbolag, den nya hotet mot bankerna?

Intervju med Igor Lokot VD,  Double Bond Pharmaceutical International AB (DBP). Ta del av teckningssedel + memorandum.