Välkommen på vinafton med börsexperten Peter Malmqvist & serieentreprenören Johan Staël von Holstein

Träffa börsexperten Peter Malmqvist, numera chefsanalytiker på Remium, om det fortsatta börsläget 2016, samt vår frågestund ”porträttet” med serieentreprenören Johan Staël von Holstein som berättar om sin resa, från åren med Stenbeck, Icon Media Lab till My Name Club.

Träffa även Anders Nissen VD, Pandox och Christopher Crystal, Amundi Sweden, samt också Jørgen Drejer VD, Saniona, Erik Kinnman VD, NeuroVive Pharmaceuticals och Mats Rönngard VD, Enorama.

Anmäl dig här till seminariet, begränsat antal platser!

Vi fortsätter vårt samarbete med Aktiespararna Stockholm Vasa, där vi presenterar intressanta talare & företag på hotell i Stockholm city.

Följande talare och företag kommer presenteras.

JOHAN STAEL VON HOLSTEIN

Staël von Holstein var med och grundade Icon Medialab (3500 anställda på 35 kontor i 21 olika länder)och Speed Ventures och startade även Letsbuyit.com. Han var VD för Iqube som han ledde från 2005 till 2009. Han flyttade med familjen till Singapore 2009 och startade Mycube. Han är aktiv kolumnist och samhällsdebattör, och har släppt två böcker, varav den ena är Inget kan stoppa oss nu (1998). I december 2007 valdes han in i Statens kulturråd, ett uppdrag som han lämnade i september 2008.

Under hösten 2004 var Staël von Holstein med i juryn i TV-serien Rivalerna (inspirerad av amerikanska serien The Apprentice) på TV3, där yngre entreprenörer tävlade mot varandra om en anställning inom Kinnevik -koncernen.

Nu är Johan tillbaka i Sverige, Stockholm efter att ha startat och bedrivit verksamheter i inte mindre än 26 olika länder – och börsnoterat bolag på tre olika kontinenter (!) – är entreprenörskapet Johan Staël von Holsteins följeslagare och kamrat. Idag är han investerare och driver nästa spännande företagsprojekt, My Name Club.

PETER MALMQVIST

Peter Malmqvist är en av landets mest erfarna, oberoende finansanalytiker. Hans verksamhet omfattar närmare tre decennier och han har under sin tid arbetat med de flesta företagsinriktade finansområdena, från kreditvärdering, aktievärdering, corporate finance till makroinriktad strategianalys. Peter har tidigare arbetat som börsanalytiker på SvD Näringsliv, analyschef på Aragon Securities och Nordnet Bank samt som chef för kapitalförvaltningen på Aragon Securities. Numera arbetar han som chefsanalytiker på Remium och skriver artiklar i tidningarna Aktiespararen, Privata Affärer och Fastighetsnytt m.m. Utredningar för Stockholmsbörsen rörande börsbolagens tillämpning av internationella redovisningsregler (IFRS) är andra arbetsuppgifter.

PANDOX 

Pandox – Excellence in hotel ownership and operations

Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 121 hotell med drygt 25 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information

Pandox presenteras av Anders Nissen, VD

AMUNDI SWEDEN

Amundi är den största kapitalförvaltaren i Europa, varav 78% innehas av Credit Agricole. Amundis investeringsinriktning med multi-kompetens bygger på ett flertal kompetensområden för att optimera effektiviteten, lyhördheten och framsyntheten. Amundi förser investerare världen över med innovativa och speciella lösningar inom räntemarknaden, aktier, absolut avkastning och alternativa produkter för multi-förvaltning, strukturerade produkter och specialiserade strategier.

Amundi har förvaltningsgrupper som är verksamma i de stora finansiella centren i Europa, Asien, och USA. Investeringar görs i alla tillgångsslag och de viktigaste valutorna. Amundi har också stark lokal närvaro världen över för att ge service till den lokala kundbasen.

Amundi Funds, det internationella flaggskeppet, erbjuder ett urval av Amundis bästa förvaltningskompetens. Det breda spektrat av delfonder ger investerare tillgång till en stor mängd tillgångsslag, från de mest traditionella, som aktier och obligationer till de mest sofistikerade, som exempelvis absolut avkastning och volatilitet.

Exempel på fonder från Amundi:

Silver Age

För mer information

Presenteras av Christopher Crystal, Nordic Head of Distribution

SANIONA

Saniona har en stark position som innovativt forskningsbolag med ett flertal läkemedelsprojekt som har potential att fungera som behandling för indikationer med ett mycket stort och globalt medicinskt behov. Fokus är utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring.

Bolagets strategi är att samarbeta med välrenommerade forskningspartners för att kunna kombinera ambitiösa målsättningar med låga löpande kostnader. Saniona är idag noterat på̊ AktieTorget men ser en kommande notering vid Nasdaq Stockholm Small Cap som ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling.

På aktieägarträffen närvarar Sanionas vd Jørgen Drejer, som berättar mer om bolaget och dess framtidsplaner.

 

ENORAMA

Enorama erbjuder medicinska tuggummin bland annat för människor som vill sluta röka. Enorama utvecklar ett tuggummi som inte bara tillfredsställer det kemiska behovet av nikotin, utan ett tuggummi som en rökare verkligen vill använda. Istället för att konkurrera med storföretag via ett nytt varumärke kommer Enorama att lansera tuggummit som Private Label. Det innebär att handeln säljer tuggummit under sitt eget varumärke. Enoramas vision är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin med flera olika användningsområden.

Enorama växlar nu upp verksamheten och på investerarträffen kommer Enoramas vd Mats Rönngard att berätta mer om bolagets verksamhet och den planerade listningen på Nasdaq First North under våren.

För mer information

NEUROVIVE PHARMACEUTICALS

NeuroVive är ett forsknings- och utvecklingsbolag inom mitokondriell medicin och utvecklar läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas funktion för indikationer med stort medicinskt behov. Projektportföljen består av tre läkemedelskandidater. Två av dessa, CicloMulsion och NeuroSTAT, befinner sig i klinisk utvecklingsfas och har stor potential att tillfredsställa viktiga medicinska behov vid akuta njurskador och traumatiska hjärnskador.

Nyligen meddelade NeuroVive att bolaget kommer att genomföra en företrädesemission om 94,4 miljoner kronor. Motivet är främst att erhålla det kapital som krävs för att ta CicloMulsion och NeuroSTAT igenom kliniska fas II-studier och fram till licensaffär.

På investerarträffen kommer NeuroVives nyligen tillträdde vd Erik Kinnman att presentera bolaget och dess verksamhet.

För mer information