Originalbagarn & Twin Lean Connections på Financial Stockholm

Om du inte hade möjlighet att stanna kvar på investerarträffen 2 februari på Anglais, fick förhinder att komma eller vill fördjupa dig, så ta del av investeringserbjudandet från Originalbagarn & Twin Lean Connections här.

Här kommer information om två bolag som växer fantastiskt snabbt och genomför emission.  Jan Rejdnell, Delecta Financial Events AB.
Originalbagarn AB
Ett privat bolag som verkat sedan 2014. Har varje år levererat vinst. Bolaget ”jäser” nu. Produktionsanläggning i Växjö. Bakar bara på beställning och är ett EMV-bageri (Egna Märkes Varor) Har kunder som ICA, NETTO, LIDL med flera. Kunder är de stora matkedjorna och grossister. Fördubblar sin omsättningen i år till närmare 70 miljoner. 2020 säger styrelsen 250 miljoner i omsättning. Skall efter emissioner och ägarspridning listas på en MTF-lista (NGM Nordic MTF eller First North).
Beställ memorandum och teaser här
eller ladda ner memorandum och teaser på Smallcaplisted
Twin Lean Connections AB -Appicate
Har utvecklat en App-lösning för affärsnätverk och idrottsföreningar. Har redan ett antal (5) intressanta kunder. Styrelsen förutspår en explosionsartad tillväxt då Appen fyller ett tomrum på marknaden. Efter Safe Harbor-domen (EU-domstolen) ställs krav på att medlem- och personregister inte får ligga på amerikanska sajter. Detta vänder upp-och-ner på mycket. Kommunikation via App-lösning är framtidens melodi. För många email i inkorgen gör att information tappas bort. Appicate med öppna “Business Appicate” samt mer slutna “Community Appicate” kommer kunna lanseras internationellt också.
För mer info på Appicate
Mer information på Smallcaplisted