”Investera som Proffsen” på Hotell Anglais, Stureplan 8:e april!

Vi fortsätter med ”Investera som Proffsen” 8:e april på Hotell Anglais, Stureplan. Den här gången har vi bjudit in Ulf Alexandersson som har förvaltat AMF Aktiefond Global & AMF Aktiefond Nordamerika. Ulf Alexandersson kommer berätta om hur han investerar och vad som ligger bakom fondernas starka resultat. För mer information & anmälan.

Fonden AMF Aktiefond Global äger sex av de amerikanska aktier som ingår i ”The Magnificent Seven”. Aktiefond Nordamerika investerar uteslutande i USA. AMF Aktiefond Nordamerika fokuserar på bolag inom exempelvis teknik, sjukvård, finans, konsumentvaror och kommunikation.

Som vanligt kommer även vår ”ständige” analytiker och tradingcoach Anders Haglund göra en övergripande analys av börsläget, samt analysera ovan nämnda bolag och också plocka fram några av hans favoritaktier.

Kvällen innehåller också bolagspresentationer med inriktning life science & clean tech.

Lipum

Lipum AB är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar.
Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i klinisk fas med övertygande prekliniska data för reumatism.
Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov.
Bolaget har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster.
Under perioden 9-23 april genomför Lipum en företrädesemission om 187 MSEK, varav cirka 67 MSEK är säkerställt via teckningsåtagande från befintliga ägare.
VD Ola Sandborgh medverkar och presenterar vägen framåt för bolaget.

Diagonal Bio

Diagonal Bio är ett bolag from Lund som utvecklat ett patenterat analysinstrument för att bestämma genetiska markörer (DNA eller RNA) från virus, bakterier och svampar.
Bolaget har två produktlinjer – PANVIRAL® och LAMPlify®. Jämfört med dagens generella PCR-baserade tekniker – där resultaten brukar dröja från flera timmar upp till flera dagar och vanligtvis bara analyserar en genetisk markör åt gången – är bolagets analysinstrument snabbare och har de unika fördelarna att vara snabbt, exakt och kostnadseffektivt samtidigt som det möjliggör analys av flera genetiska markörer och/eller prover parallellt på plats.
Diagonal Bio fokuserar för närvarande på partnerskap eller licensavtal med distributörer, KOL:s och samarbetspartners på marknaden för LAMPlify® och planerar att sälja instrumenten enligt ”Razor-Blade-modellen”, som bygger på att sälja/leasa instrumenten till en låg kostnad och ha de största återkommande intäkterna från förbrukningsvarorna.
Diagonal Bio genomför i april 2024 en företrädesemission av units för att finansiera kommersialiseringen av LAMPlify®, utöka produktportföljen för detektion av flera genetiska markörer och fortsätta det regulatoriska arbetet för human diagnostik med PANVIRAL® och framtida IVDR-godkännande.

Karin Wehlin , VD för bolaget, presenterar och svara på frågor.

Climeon

Climeon är ett teknikbolag som är specialiserade inom utvecklingen av värmekraftslösningar som producerar förnybar elektricitet. Tekniken bygger på att tillvarata spillvärme och lågtempererad geotermisk värme, där kunderna huvudsakligen återfinns bland industriella – och maritima aktörer. Bolaget grundades under 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

VD Lena Sundquist, VD för bolaget, presenterar och svara på frågor.

Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar
biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Presenteras av Rolf Ljunggren, VD

Programmet kan komma att uppdateras, då vi inväntar svar från föreläsare.

Vi bjuder på något att äta och dricka.